C# Console Mod Alma Örneği - Bilişim Konuları

C# Console Mod Alma Örneği

Mod alma işlemi bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı bulma işlemidir. Aşağıdaki C# program kodu klavyeden girilen bir sayının yine klavyeden girilen başka bir sayıya bölümünden kalanı bulmakta ve sonucu ekranda göstermektedir.

Ekran görüntüleri:

c-console-mod1

c-console-mod2

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace bagli_liste
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public class dugumTek
    {
      public string ad;
      public string soyad;
      public int no;
      public dugumTek sonraki;
    }
    dugumTek ilk = null;
    dugumTek son = null;

    private void BtnSonaEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dugumTek yeni = new dugumTek();
      yeni.ad = textBox1.Text;
      yeni.soyad = textBox3.Text;
      yeni.no = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
      if (ilk==null)
      {
        ilk = yeni;
        son = ilk;
        son.sonraki = null;
       }
      else
      {
        son.sonraki = yeni;
        son = yeni;
        son.sonraki = null;
      }
      

    }

    private void listeyiYazdir(dugumTek ilk)
    {
      richTextBox1.Text = null;

      while (ilk!=null)
      {
        richTextBox1.Text += ilk.ad+" :" +ilk.soyad+" : "+ilk.no.ToString();
        richTextBox1.Text += "==> "; 
        ilk = ilk.sonraki;
      }
      richTextBox1.Text += "null";

      
    }

    private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listeyiYazdir(ilk);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dugumTek yeni = new dugumTek();
      yeni.ad = textBox1.Text;
      yeni.soyad = textBox3.Text;
      yeni.no = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
      dugumTek gecici = new dugumTek();
      gecici = ilk;
      if (ilk!= null)
      {

        while (gecici.no<yeni.no)
        {
          if (gecici.sonraki.no>yeni.no)
          {
            break;
          }
          gecici = gecici.sonraki;
          
        }
        yeni.sonraki = gecici.sonraki;
        gecici.sonraki = yeni;

       }

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int no = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
      dugumTek silinecek = new dugumTek();
      dugumTek gecici = new dugumTek();
      silinecek = ilk;

      silinecek = ilk;

      if (ilk.no == no)//ilk düğüm silinecek
      {
        ilk = ilk.sonraki;        
      
      }else
      {
        while (silinecek.no!=no)
        {
          gecici = silinecek;
          silinecek = silinecek.sonraki;
          
        }
        gecici.sonraki = silinecek.sonraki;

      }
      

    }
  }
}

 

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap