C# Console Örnekleri-2 - Bilişim Konuları

C# Console Örnekleri-2

Örnek-1: Klavyeden girilen bir seçime göre mevsimi belirleyen daha sonrada o mevsimle ilgili ekrana bir mesaj yazdıran program. Program switch-case komutları kullanılarak yapılmıştır. Programın C# console kodları aşağıdaki gibidir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication6
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    { //// SWITCH ORNEĞİ //////
      string mevsim;
      Console.Write("Mevsim ismini giriniz: ");
      mevsim = Console.ReadLine();
      switch (mevsim.ToUpper())
      {
        case "İLKBAHAR": Console.WriteLine("YAĞMUR ÇOK OLUR");
          break;
        case "YAZ": Console.WriteLine("HER ZAMAN GÜNEŞ");
          break;
        case "SONBAHAR": Console.WriteLine("YAPRAKLAR DÖKÜLÜR");
          break;
        case "KIŞ": Console.WriteLine("KAR YAĞAR");
          break;
        
        default:
          Console.WriteLine("Girmiş olduğunuz değer yanlışdır");
          break;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Örnek-2: Klavyeden girilen bir sayının 5 katını başka bir fonksiyonda hesaplayarak sonucu yine başka bir fonksiyonda ekrana yazdıran programın C# console kodları.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;
      Console.WriteLine("Bir sayı giriniz");
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
      kathesapla(sayi);
      Console.ReadKey();
    }
    static void kathesapla(int s)
    {
      int sonuc;
      sonuc = s * 5;
      Console.WriteLine(sonuc.ToString());
    }
  }
}

Örnek-3: Klavyeden girilen bir tercihe göre ekrana 1-Fen Bilimleri 2-Sosyal Bilimler şeklinde yazdırıyor. Seçilen seçeneğe göre o alanın derslerini ekrana yazdırıyor. Seçme işlemini Switch-Case bloğunu kullanarak yapıyor. Başka bir seçim girildiğinde yanlış giriş uyarısı veriyor. Programın C# Console kodları söyledir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication9
{
  class Program
  {
    
    static void Main(string[] args)
    {  int secim;
      Console.WriteLine("1-Fen Bilimleri");
      Console.WriteLine("2-Sosyal Bilimler");
      Console.WriteLine("Dersleri Görmek İçin Bir Tercih Yapınız");
      secim = int.Parse(Console.ReadLine());
      switch (secim)
      {
        case 1:
          Console.WriteLine("Matematik");
          Console.WriteLine("Fizik");
          Console.WriteLine("Kimya");
          Console.WriteLine("Biyoloji");
          break;
          
        case 2:
          Console.WriteLine("Edebiyat");
          Console.WriteLine("Tarih");
          Console.WriteLine("Coğrafya");
          break;
        default:
        Console.WriteLine("Yanlış Seçim Yaptınız");
        break;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Örnek-4: Klavyeden girilen metinler ile sabit olan metinleri birleştirerek ekrana toplamını yazdıran programın C# Console kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication12
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string metin1, metin2, birlestir;

      Console.Write("1.Metni Giriniz:");
      metin1 = Console.ReadLine();
      Console.Write("2.Metni Giriniz:");
      metin2 = Console.ReadLine();
      birlestir = "Hoşgeldiniz " + metin1 + " " + metin2;
      Console.WriteLine(birlestir);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Örnek-5: Rastgele sayı üreten program. Bu programla 0 ile 100 arasında rastgele 50 tane sayı üretilerek ekrana yazdırılıyor. Sayı üretmen işlemi sırasında her sayıdan sonra 100ms bekleme süresi konuluyor. Programın C# Console kodları aşağıdaki gibidir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication14
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele= new Random();
      int i;
      i=1;
      while (i <= 50)
      {
        Console.WriteLine(rastgele.Next(0,100).ToString()); 
        i++;
        System.Threading.Thread.Sleep(100);
      }      
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap

1 Yorum