C# Console Örnekleri - Bilişim Konuları

C# Console Örnekleri

1-Klavyeden girilen üç adet ondalıklı (virgüllü) sayıyı çarptırıp sonucu ekrana yazdıran C# Console kodunu yazınız.

double s1, s2, s3,sonuc;
Console.WriteLine("1. sayıyı giriniz");
s1=double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.sayıyı giriniz");
s2 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("3. sayıyı giriniz");
s3 = double.Parse(Console.ReadLine());
sonuc = s1 * s2 * s3;
Console.WriteLine("sonuc=" + sonuc.ToString());
Console.ReadKey();

2-Klavyeden 4 adet sayı girilecektir. İlk iki sayının toplamı ile diğer iki sayının arasındaki farkın çarpımını bulan C# Console kodunu yazınız.

int s1, s2, s3, s4,sonuc1,sonuc2,sonuc;
Console.WriteLine("1.sayıyı giriniz");
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.sayıyı giriniz");
s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("3.sayıyı giriniz");
s3 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("4.sayıyı giriniz");
s4 = int.Parse(Console.ReadLine());
sonuc1 = s1 + s2;
sonuc2 = s3 - s4;
sonuc = sonuc1 * sonuc2;
Console.WriteLine("sonuc=" + sonuc.ToString());
Console.ReadLine();

3- Klavyeden girilen a ve b değerlerine göre sonuc=a2+2ab+b2 formülünü hesap eden programın C# Console kodlarını yazınız.

double a, b,sonuc;
Console.WriteLine("a yı gir");
a = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("b yı gir");
b = double.Parse(Console.ReadLine());
sonuc = ((a * a) + 2*(a*b) + (b * b));
Console.WriteLine("sonuc=" + sonuc.ToString());
Console.ReadKey();

4-Klavyeden girilen sayıya göre ekranda sırasıyla;
Girilen sayı
Girilen sayının iki eksiği
Girilen sayının üç eksiği
Girilen sayının iki eksiğini birer artırma ve azaltma operatörlerine göre yapınız.

int a;
Console.WriteLine(a--);
Console.WriteLine(--a);
Console.WriteLine(--a);
Console.WriteLine(++a);
Console.ReadKey();

5-Klavyeden girilen üç sayıdan ilk sayının diğer iki sayıdan büyük olduğunu doğrulayan (yani sayi1>sayi2 ve sayi1>sayi3 önermesi doğru ise True yazdıran) önermeyi ilişkisel ve mantıksal operatörler ile yazınız.

int s1, s2, s3;
Console.WriteLine("sayı 1 gir");
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("sayı 2 gir");
s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("sayı 3 gir");
s3 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(s1 > s2 && s1 > s3);
Console.ReadKey();

6-Klavyeden girilen üç sayıdan ilk sayının ikinci sayıdan büyük, üçüncü sayıdan küçük olduğunu doğrulayan önermeyi ilişkisel ve mantıksal operatörler ile yazınız.

int s1, s2, s3;
Console.WriteLine("sayı 1 gir");
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("sayı 2 gir");
s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("sayı 3 gir");
s3 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(s1 > s2 && s1 < s3);
Console.ReadKey();

7-Klavyeden girilen iki metni aralarında birer boşluk bırakarak yazdıran kodu yazınız örnek :
metin1= “Ankara” metin2= “MTAL” ekranda “Ankara MTAL”.

Console.WriteLine("Ankara"+"mtal");
Console.ReadKey();

8-Aşağıda klavyeden girilen bir sayının 5 fazlasının 3 katının 2 eksiğini bileşik artırma operatörleri ile yapılmak istenmiştir. Buna göre soru işareti ile olan yerlere ne gelmelidir?
int x;
x=int.Parse(Console.ReadLine());
x ?=5;
x ?=3;
x ?=2;
Console.WriteLine(x.ToString());
Console.ReadKey();

int x;
Console.WriteLine("x i gir");
x = int.Parse(Console.ReadLine());
x += 5;
x *= 3;
x -= 2;
Console.WriteLine(x.ToString());
Console.ReadKey();

9-Klavyeden girilen bir sayının 4 katının 5 fazlasının 3 katının 2 eksiğini bileşik artırma/azaltma
operatörleri ile sonucunu bulunuz?

int x;
Console.WriteLine("x i gir");
x = int.Parse(Console.ReadLine());
x *= 4;
x += 5;
x *= 3;
x -= 2;
Console.WriteLine(x.ToString());
Console.ReadKey();

10-Ekrana klavyeden girilen sayının bir fazlası ve iki fazlası ile toplayıp ekrana yazdıran programı
yazınız. Örnek klavyeden 2 girildiğinde 2+3+4 ün toplamı 9’u yazdıracak.

int s1;
int sonuc;
Console.WriteLine("sayıyı gir");
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
sonuc = s1 + s1 + 1 + s1 + 2;
Console.WriteLine("sonuç="+sonuc.ToString());
Console.ReadKey();
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap