C# Console Örnekleri | Bilişim Konuları

C# Console Örnekleri

1-Klavyeden girilen üç adet ondalıklı (virgüllü) sayıyı çarptırıp sonucu ekrana yazdıran C# Console kodunu yazınız.

2-Klavyeden 4 adet sayı girilecektir. İlk iki sayının toplamı ile diğer iki sayının arasındaki farkın çarpımını bulan C# Console kodunu yazınız.

3- Klavyeden girilen a ve b değerlerine göre sonuc=a2+2ab+b2 formülünü hesap eden programın C# Console kodlarını yazınız.

4-Klavyeden girilen sayıya göre ekranda sırasıyla;
Girilen sayı
Girilen sayının iki eksiği
Girilen sayının üç eksiği
Girilen sayının iki eksiğini birer artırma ve azaltma operatörlerine göre yapınız.

5-Klavyeden girilen üç sayıdan ilk sayının diğer iki sayıdan büyük olduğunu doğrulayan (yani sayi1>sayi2 ve sayi1>sayi3 önermesi doğru ise True yazdıran) önermeyi ilişkisel ve mantıksal operatörler ile yazınız.

6-Klavyeden girilen üç sayıdan ilk sayının ikinci sayıdan büyük, üçüncü sayıdan küçük olduğunu doğrulayan önermeyi ilişkisel ve mantıksal operatörler ile yazınız.

7-Klavyeden girilen iki metni aralarında birer boşluk bırakarak yazdıran kodu yazınız örnek :
metin1= “Ankara” metin2= “MTAL” ekranda “Ankara MTAL”.

8-Aşağıda klavyeden girilen bir sayının 5 fazlasının 3 katının 2 eksiğini bileşik artırma operatörleri ile yapılmak istenmiştir. Buna göre soru işareti ile olan yerlere ne gelmelidir?
int x;
x=int.Parse(Console.ReadLine());
x ?=5;
x ?=3;
x ?=2;
Console.WriteLine(x.ToString());
Console.ReadKey();

9-Klavyeden girilen bir sayının 4 katının 5 fazlasının 3 katının 2 eksiğini bileşik artırma/azaltma
operatörleri ile sonucunu bulunuz?

10-Ekrana klavyeden girilen sayının bir fazlası ve iki fazlası ile toplayıp ekrana yazdıran programı
yazınız. Örnek klavyeden 2 girildiğinde 2+3+4 ün toplamı 9’u yazdıracak.

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap