C# Console Ortalama Hesaplama ve Sonuç Bulma - Bilişim Konuları

C# Console Ortalama Hesaplama ve Sonuç Bulma

Bu C# Console örneğimizde klavyeden girilen bir takım bilgilerin düzenlenerek tekrar ekranda gösterilmesi yapılmaktadır. Kullanıcının klavyeden girmiş olduğu Öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, ders adı ve bu derse ait 2 yazılı 2 sözlü girdikten sonra Öğrencinin bilgileri tekrar ekrana yazdırılıyor. Aynı zamanda klavyeden girilen yazılı ve sözlü notlarının toplamı bulunarak bu notların ortalaması hesaplanıyor ve bu ortalama dersin ortalaması ekranda gösteriliyor.

Programın ekran görüntüleri:

c-console-ortalama-sonuc1

c-console-ortalama-sonuc2

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek11
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com

      string ad, soyad, sinif, ders, numara;
      int yazili1, yazili2, sozlu1, sozlu2, ortalama;
      
      Console.WriteLine("Ortalama Hesaplama Programı");
      Console.WriteLine("");
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Adını Giriniz: ");
      ad = Console.ReadLine();
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Soyadı Giriniz: ");
      soyad = Console.ReadLine();
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Sınıfını Giriniz: ");
      sinif = Console.ReadLine();
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Ders Giriniz: ");
      ders = Console.ReadLine();
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Numarasını Giriniz: ");
      numara = Console.ReadLine();
      
      Console.WriteLine("");
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Yazılısını Giriniz: ");
      yazili1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Yazılısını Giriniz: ");
      yazili2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Sözlüsünü Giriniz: ");
      sozlu1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      
      Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Sözlüsünü Giriniz: ");
      sozlu2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      
      ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu1 + sozlu2) / 4;
      
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("Öğrenci Bilgileri: ");
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("Öğrencinin Adı: " + ad);
      Console.WriteLine("Öğrencinin soyadı: " + soyad);
      Console.WriteLine("Öğrencinin Numarası: " + numara);
      Console.WriteLine("Öğrencinin Sınıfı: " + sinif);
      Console.WriteLine("Öğrencinin Ders: " + ders);
      
      if (ortalama >= 50)
      {
        Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + " Dersinden Geçti!!! " + " Ortalaması:" + ortalama);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + " Dersinden Kaldı :( " + " Ortalaması:" + ortalama);
      }
      Console.ReadKey();                
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum