C# Console Ortalama Hesaplama ve Sonuç Bulma | Bilişim Konuları

C# Console Ortalama Hesaplama ve Sonuç Bulma

Bu C# Console örneğimizde klavyeden girilen bir takım bilgilerin düzenlenerek tekrar ekranda gösterilmesi yapılmaktadır. Kullanıcının klavyeden girmiş olduğu Öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, ders adı ve bu derse ait 2 yazılı 2 sözlü girdikten sonra Öğrencinin bilgileri tekrar ekrana yazdırılıyor. Aynı zamanda klavyeden girilen yazılı ve sözlü notlarının toplamı bulunarak bu notların ortalaması hesaplanıyor ve bu ortalama dersin ortalaması ekranda gösteriliyor.

Programın ekran görüntüleri:

c-console-ortalama-sonuc1

c-console-ortalama-sonuc2

Programın C# kodları:

Yorum Yap

1 Yorum

  • Visual studio klavyeden girilen iki sayının toplamını farkını çarpımını ve bölümünü hesaplayan program….
    Nedir?