C# Console Özel Tarih Formatlama Örnekleri - Bilişim Konuları

C# Console Özel Tarih Formatlama Örnekleri

C# console ortamında özel tarih formatlama işlemlerine örnekler yapabiliriz. Aşağıdaki tabloda tarih formatlama işlemi için kullanılan karakterler bulunmaktadır. Bu karakterlerin isimleri ve bu karakterlere örnekler verilmiştir. En sonda da bu karakterler kullanılarak yazdırılan formatlı tarih çıktıları gösterilmektedir.

Karakter İsmi Örnek Örnek Çıktısı
dd Gün Console.Write(“{0:dd}”, DateTime.Now); 01
ddd Gün İsmi Console.Write(“{0:ddd}”, DateTime.Now); Cum
dddd Tam Gün İsmi Console.Write(“{0:dddd}”, DateTime.Now); Cuma
hh Saat Console.Write(“{0:hh}”, DateTime.Now); 08
HH Saat(24 Saat) Console.Write(“{0:HH}”, DateTime.Now); 20
mm Dakika 00-59 Console.Write(“{0:mm}”, DateTime.Now); 53
MM Ay 01-12 Console.Write(“{0:MM}”, DateTime.Now); 04
MMM Ay İsmi Console.Write(“{0:MMM}”, DateTime.Now); Nis
MMMM Tam Ay İsmi Console.Write(“{0:MMMM}”, DateTime.Now); Nisan
yy Yıl, Son İki
Karakter
Console.Write(“{0:yy}”, DateTime.Now); 05
yyyy Yıl Console.Write(“{0:yyyy}”, DateTime.Now); 2020
: Ayırıcı Console.Write(“{0:hh:mm:ss}”, DateTime.Now); 08:53:56
/ Ayırıcı Console.Write(“{0:dd/MM/yyyy}”, DateTime.Now); 01/04/2020

Kodların C# Console programında çalışır durumdaki görünümü

using System;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Örnek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("{0:dd}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    gün");
      Console.Write("{0:ddd}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    gün ismi");
      Console.Write("{0:dddd}", DateTime.Now); Console.WriteLine("  -    tam gün ismi");
      Console.Write("{0:hh}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    saat");
      Console.Write("{0:HH}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    saat (24 saat)");
      Console.Write("{0:mm}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    dakika 00-59");
      Console.Write("{0:MM}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    ay 01-12");
      Console.Write("{0:MMM}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    ay ismi");
      Console.Write("{0:MMMM}", DateTime.Now); Console.WriteLine("  -    tam ay ismi");
      Console.Write("{0:yy}", DateTime.Now); Console.WriteLine("   -    yıl, son iki rakam");
      Console.Write("{0:yyyy}", DateTime.Now); Console.WriteLine("  -    yıl");
      Console.Write("{0:hh:mm:ss}", DateTime.Now); Console.WriteLine(" -    ayırıcı");
      Console.Write("{0:dd/MM/yyyy}", DateTime.Now); Console.Write(" -    ayırıcı");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Yukarıdaki C# kodlarının çalıştırıldığında oluşan ekran görüntüsü

ozel-tarih-formati

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum