C# Console Pascal Üçgeni - Bilişim Konuları

C# Console Pascal Üçgeni

C# console ekranda yapılmış Pascal Üçgeni programının kodları. Ekranda kaç basamak pascal üçgeni görmek istiyorsanız rakamı yazıyorsunuz hepsi o kadar.

Programın ekran görüntüsü

Programın C# kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      {
        int x, y; 

        string k = "", h = "";

        Console.Write("Basamak sayısını girin:");

        x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

        int[] m = new int[x];

        for (int g = 1; g <= x; g++) k += " "; 

        if (x == 1) Console.Write("{0} 1", k);

        if (x == 2) Console.Write("{0}1\n 1 1", k);

        k = ""; 

        if (x > 2)
        {

          for (int g = x; g >= 0; g--) h += " ";

          Console.WriteLine("{0}1", h);

          h = ""; 

          for (int g = x; g >= 1; g--) h += " ";

          Console.WriteLine("{0}1 1", h);

          h = "";

          m[0] = 1; 

          m[1] = 1;

          for (int i = 2; i < x; i++)
          { 

            int[] m1 = new int[i];

            for (y = 1; y < i; y++)
            {

              m1[y] = m[y] + m[y - 1];

              k = k + " " + m1[y].ToString();

            }

            for (y = 1; y < i; y++)
            { 

              m[y] = m1[y];

            }

            m[i] = 1;

            for (int g = x; g >= i; g--) h += " ";

            Console.WriteLine("{1}1{0} 1", k, h);

            h = "";

            k = ""; 

          }

        }

        Console.ReadKey(); 
      }

    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap