C# Console Switch Case İle Dört İşlem-2 - Bilişim Konuları

C# Console Switch Case İle Dört İşlem-2

Bu örneğimizde C# Console programında klavyeden girilen iki sayı üzerinden dört işlemi Switch Case komutları ile gerçekleştiren programı yapacağız. Switch case ifadesi birden çok seçenek arasından bir anahtar ifadeye göre bir tanesini seçmemizi sağlayan bir kontrol ifadesidir. Aritmetik dört işlemi yapmak için kullanıcının klavyeden iki sayı girmesini isteyeceğiz. Daha sonra da 1-4 arasında bir seçim yapmasını isteyerek yaptığı seçime göre girmiş olduğu iki sayının sonucunu ekrana yazdıracağız. Eğer yanlış bir rakam girerse de yanlış girmiş olduğunu kullanıcıya söyleyeceğiz.

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek_20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz:");
      double sayi1 = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz:");
      double sayi2 = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("-----------------------------------");
      Console.WriteLine("1- Toplama");
      Console.WriteLine("2- Çıkarma");
      Console.WriteLine("3- Çarpma");
      Console.WriteLine("4- Bölme");
      Console.WriteLine("-----------------------------------");
      Console.Write("Seçiminizi Yapınız (1-4): ");
      byte secim = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("");

      switch (secim)
      {
        case 1:
          double topla = sayi1 + sayi2;
          Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı:{0} ", topla);
          break;
        case 2:
          double cikar = sayi1 - sayi2;
          Console.WriteLine("Girilen Sayıların Farkı:{0} ", cikar);
          break;
        case 3:
          double carp = sayi1 * sayi2;
          Console.WriteLine("Girilen Sayıların Çarpımı:{0} ", carp);
          break;
        case 4:
          double bol = sayi1 / sayi2;
          Console.WriteLine("Girilen Sayıların Bölümü:{0} ", bol);
          break;
        
        default:
          Console.WriteLine("Lütfen 1-4 arasında bir değer giriniz..");
          break;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüleri:
switch-case-dort-islem1

switch-case-dort-islem2

switch-case-dort-islem3

switch-case-dort-islem4

switch-case-dort-islem5

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap