C# Console Switch Case ile Dört İşlem - Bilişim Konuları

C# Console Switch Case ile Dört İşlem

Bu örneğimizde klavyeden girilen iki sayı ve klavyeden girilen bir seçme işlemine göre dört işlem yapan c#console programını yapacağız. Programı yaparken Switch-case komut yapısını kullanacağız. Switch case ile kullanıcının 1-4 arasında bir sayı girmesi istenmektedir. Eğer girilen sayı bu aralık dışında ise kullanıcıdan hatalı giriş yaptığını bildiren bir mesaj vermektedir.

1-toplama, 2-çıkarma, 3-çarpma, 4-bölme işlemlerini yapmaktadır.

Programın ekran görüntüleri:

csharpswitchdortislem-1

csharpswitchdortislem-2

csharpswitchdortislem-3

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace switch_case_dortislem
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi1, sayi2;
      string sec;
      Console.Write("1. Sayıyı giriniz: ");
      sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. Sayıyı giriniz: ");
      sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı (1)");
      Console.WriteLine("Sayıların Farkı  (2)");
      Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı (3)");
      Console.WriteLine("Sayıların Bölümü (4)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.Write("Seçiminizi Yapınız: ");
      sec = Console.ReadLine();

      switch (sec)
      {
        case "1":
            int toplam = sayi1 + sayi2;
            Console.Write("İki sayının Toplamı: " + toplam);
            break;
        case "2":          
            int fark = sayi1 - sayi2;
            Console.Write("İki sayının Farkı: " + fark);
            break;
        case "3":          
            int carpim = sayi1 * sayi2;
            Console.Write("İki sayının Çarpımı: " + carpim);
            break;
        case "4":          
            int bolum = sayi1 / sayi2;
            Console.Write("İki sayının Bölümü: " + bolum);
            break;
        default:          
            Console.Write("Lütfen 1-4 arasında bir sayı giriniz.");
            break;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap