C# Direnç Renkleri İle Değerini Bulma - Bilişim Konuları

C# Direnç Renkleri İle Değerini Bulma

Bu programımızda direnç değerini hesaplama yapacağız. Öncelikle direnç değerinin nasıl hesaplandığını açıklayalım. Direnç değerini hesaplamak için direnç üzerinde bulunan renklerden faydalanılır. Direnç üzerinde genellikle 4 tane renk bulunur. Bunlardan ilk üç tanesi direncin değeri için son renk ise direnç toleransı için kullanılır. Hesaplama yapılırken, birinci ve ikinci renk yan yana yazılır bir rakam çıkarılır. Üçüncü rengin değeri ile çarpılarak direncin değeri hesaplanır. Programa bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır.

Programın C# Görüntüleri:

csharp-direnc-hesaplama1

csharp-direnc-hesaplama2

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ornek
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }    double r1, r2, r3, r4, s;
    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBox1.SelectedIndex == 0) textBox1.BackColor = Color.Black;
      if (listBox1.SelectedIndex == 1) textBox1.BackColor = Color.Brown;
      if (listBox1.SelectedIndex == 2) textBox1.BackColor = Color.Red;
      if (listBox1.SelectedIndex == 3) textBox1.BackColor = Color.Orange;
      if (listBox1.SelectedIndex == 4) textBox1.BackColor = Color.Yellow;
      if (listBox1.SelectedIndex == 5) textBox1.BackColor = Color.Green;
      if (listBox1.SelectedIndex == 6) textBox1.BackColor = Color.Blue;
      if (listBox1.SelectedIndex == 7) textBox1.BackColor = Color.Purple;
      if (listBox1.SelectedIndex == 8) textBox1.BackColor = Color.Gray;
      if (listBox1.SelectedIndex == 9) textBox1.BackColor = Color.White;

    }

    private void listBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBox2.SelectedIndex == 0) textBox2.BackColor = Color.Black;
      if (listBox2.SelectedIndex == 1) textBox2.BackColor = Color.Brown;
      if (listBox2.SelectedIndex == 2) textBox2.BackColor = Color.Red;
      if (listBox2.SelectedIndex == 3) textBox2.BackColor = Color.Orange;
      if (listBox2.SelectedIndex == 4) textBox2.BackColor = Color.Yellow;
      if (listBox2.SelectedIndex == 5) textBox2.BackColor = Color.Green;
      if (listBox2.SelectedIndex == 6) textBox2.BackColor = Color.Blue;
      if (listBox2.SelectedIndex == 7) textBox2.BackColor = Color.Purple;
      if (listBox2.SelectedIndex == 8) textBox2.BackColor = Color.Gray;
      if (listBox2.SelectedIndex == 9) textBox2.BackColor = Color.White;
    }

   
    
    private void listBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBox3.SelectedIndex == 0) { textBox3.BackColor = Color.Black; r3 = 1; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 1) { textBox3.BackColor = Color.Brown; r3 = 10; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 2) { textBox3.BackColor = Color.Red;  r3 = 100; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 3) { textBox3.BackColor = Color.Orange; r3 = 1000; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 4) { textBox3.BackColor = Color.Yellow; r3 = 10000; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 5) { textBox3.BackColor = Color.Green; r3 = 100000; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 6) { textBox3.BackColor = Color.Blue;  r3 = 1000000; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 8) { textBox3.BackColor = Color.Gold;  r3 = 0.1; }
      if (listBox3.SelectedIndex == 9) { textBox3.BackColor = Color.Silver; r3 = 0.01; }
    }
    private void listBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    { 
      if (listBox4.SelectedIndex == 0){ textBox4.BackColor = Color.Gold; }
      if (listBox4.SelectedIndex == 1) {textBox4.BackColor = Color.Silver;}
      if (listBox4.SelectedIndex == 2) {textBox4.BackColor = Color.Brown;}
      if (listBox4.SelectedIndex == 3) { textBox4.BackColor = Color.Red; }     
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {     
      r1 =Convert.ToDouble(listBox1.SelectedIndex.ToString());
      r2 = Convert.ToDouble(listBox2.SelectedIndex.ToString());
      r4 = Convert.ToDouble(listBox4.SelectedIndex.ToString());
       s = ((r1 * 10) + r2)*r3 ;
      label6.Text = s.ToString();
      if (listBox4.SelectedIndex == 0) {label7.Text = "+- %5"; }
      if (listBox4.SelectedIndex == 1) {label7.Text = "+- %10"; }
      if (listBox4.SelectedIndex == 2) { label7.Text = "+- %1"; }
      if (listBox4.SelectedIndex == 3) { label7.Text = "+- %2"; }
     
      
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap