C# Fonksiyon İle Faktöriyel Hesaplama - Bilişim Konuları

C# Fonksiyon İle Faktöriyel Hesaplama

Bu örneğimizde Visual C# Form programında kullanıcının klavyeden girmiş olduğu sayının Faktöriyelini Fonksiyon kullanarak hesaplayan program. Öncelikle kullanıcı form ekranda klavyeden bir sayı giriyor. Daha sonra girilen sayı bir fonksiyona gönderiliyor ve fonksiyon içerisinde girilen sayının faktöriyeli hesaplanıyor ve sonuç ana programa gönderiliyor ve bulunan sonuç label üzerinde gösteriliyor.

C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace faktoriyel
{
  //www.bilisimkonulari.com
  public partial class Form1 : Form
  {
    int sayi;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Klavyeden faktöriyeli hesaplanacak sayı giriliyor
      sayi= Convert.ToInt32(textBox1.Text); //sayı değişkene aktarılıyor

      //Girilen sayı fonksiyona gönderilerek sonuç hesaplanıyor ve geri alınıyor
      int fak = faktoriyel(sayi);

      //Bulunan sonuç ekrandaki label lere yazdırılıyor
      label4.Text = sayi.ToString() + "! = ";
      label1.Text = fak.ToString();
    }

    // Fonksiyon ile girilen sayının faktöriyeli hesaplanıyor
    private int faktoriyel(int sayi)
    {
      int sonuc = 1;
      for (int i = sayi; i > 0; i--)
      {
        sonuc *= i;
      }
      //Bulunan sonuç geri döndürülüyor
      return sonuc;
    }
  }
}

Ekran görüntüleri:

c-faktoriyel1

c-faktoriyel2

c-faktoriyel3

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap