C# Form CheckBox ile MessageBox Örneği - Bilişim Konuları

C# Form CheckBox ile MessageBox Örneği

Bu örneğimizde ekranda iki tane checkbox nesnesi ve bir tane textbox nesnesi ve bir tane button nesnesi bulunmaktadır. Klavyeden girilen bir sayının kendisini, iki katını, üç katını yada altı katını hesaplayarak ekranda mesaj kutusu içerisinde sonucu göstermektedir. Seçilen checkbox sayısına göre if kullanılarak hesaplama yapılmakta ve sonuç mesaj şeklinde ekranda gösterilmektedir.

Programın Visual C# Form Application Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication8
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      sayi.Clear();
      
    }
    private void Tamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int s,ss;
      s = int.Parse(sayi.Text);
      if ((ikikatı.Checked==true)&&(üçkatı.Checked==true))
      {
        ss = s * 6;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      }
      else if (ikikatı.Checked == true)
      {
        ss = s*2;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      
      }
      else if (üçkatı.Checked == true)
      {
        ss = s * 3;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      }
      
      
      else 
      {
        ss = s * 1;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      }

    }

    
  }
}

Programın ekran görüntüleri: Sayını kendisi

kendisi

Sayının iki katıikikati

Sayının üç katı:

uckati

Sayının altı katı:

altikati

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap