C# Form Checkbox Nesnesi Kullanımı - Bilişim Konuları

C# Form Checkbox Nesnesi Kullanımı

Bu örneğimizde Visual C# Form ortamında Checkbox nesnesinin kullanımıyla ilgili örnek program yapacağız. Öncelikle formumuza iki tane checkbox nesnesi bir tane textbox nensesi ve bir tane de button nesnesi ekliyoruz.

Textbox nesnesine bir sayı yazıyoruz. Daha sonra checkbox nesnelerinden bir tanesi sayının 2 katını, diğeri sayının 3 katını, her ikisi birden işaretlenirse girilen sayının 2*3=6 katını hesaplıyor ve mesaj kutusu ile sonucu bize gösteriyor.

Proramın ekran görüntüsü:

checkboxnesnesikullanimi
Programın Visual C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication8
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      sayi.Clear();
      
    }
    private void Tamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int s,ss;
      s = int.Parse(sayi.Text);
      if ((ikikatı.Checked==true)&&(üçkatı.Checked==true))
      {
        ss = s * 6;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      }
      else if (ikikatı.Checked == true)
      {
        ss = s*2;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      
      }
      else if (üçkatı.Checked == true)
      {
        ss = s * 3;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      }
      
      
      else 
      {
        ss = s * 1;
        MessageBox.Show(ss.ToString());
      }

    }

    
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap