C# Form İle Yazı Biçimlendirme - Bilişim Konuları

C# Form İle Yazı Biçimlendirme

C# form ekranında bir metin alanına yazılan yazıların biçimlendirmesini yapan program. Önce metin alanına istenilen metin yazılır. Daha sonra metin fare yada klavye yardımıyla istenilen bölüm yada bölümleri işaretlenir. Daha sonra üst tarafta bulunan butonlar yardımıyla metne istenilen biçimlendirme özellikleri uygulanır. Yapılan değişiklikler bir metin dosyasına kaydedilebilir. Yeni bir metin alanı oluşturulabilir.

Programın ekran görüntüleri:

bicim1

bicim2

bicim3

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace WindowsFormsApplication26
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (richTextBox1.SelectionFont == null)
      {
        return;
      }

      FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;

      if (richTextBox1.SelectionFont.Bold)
      {
        style &= ~FontStyle.Bold;
      }
      else
      {
        style |= FontStyle.Bold;

      }
      richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont, style);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       if (richTextBox1.SelectionFont == null)
    {
      return;
    }
    FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;

    if (richTextBox1.SelectionFont.Italic)
    {
      style &= ~FontStyle.Italic;
    }
    else
    {
      style |= FontStyle.Italic;
    }
    richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont, style);
  }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Clear();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();

      save.Title = "Dosyayı Kaydet";

      save.DefaultExt = "txt";

      save.ShowDialog();

      StreamWriter DosyaKaydet = new StreamWriter(save.FileName);

      DosyaKaydet.WriteLine(richTextBox1.Text);

      MessageBox.Show("Dosya Kaydedildi...!!!");

      DosyaKaydet.Close();

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    }
  }

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap