C# Form Sayıların Toplamı - Bilişim Konuları

C# Form Sayıların Toplamı

Bu örneğimizde C# form ortamında sayıların toplamlarının hesaplamasını yapan bir program yapacağız. Bunun için aşağıdaki resimde görülen c#formunu hazırlıyoruz. Form üzerinde label ve textboxlar bulunmaktadır. Yapacağımız toplama işlemleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

— Tüm sayıların toplamı

— Tek sayıların toplamı

— Çift sayıların toplamı

— Tek sayıların kareleri toplamı

— Çift sayıların kareleri toplamı

Bunları hesaplarken ilk sayı ve son sayıyı kullanıcıdan girmesi istenmektedir. Belirlenen bu aralıktaki sayıların toplamı hesaplanmaktadır. Bulunan sonuçlar aşağıdaki text kutularının içerisinde gösterilmektedir. Programı yaparken if şart ifadesinden ve for döngü komutundan yararlanılmıştır.

Programın ekran görüntüleri:
csharp-sayi-toplamlari-1 csharp-sayi-toplamlari-2 csharp-sayi-toplamlari-3

Programın C#kodları:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace sayıların_toplamı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int ilk;
      int son; 
      int toplam = 0;
      int tek = 0;
      int cift = 0;
      int tekkare = 0;
      int ciftkare = 0;
      // Değişkenlerimizi belirliyoruz.

      ilk = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 
      // textbox1'e girilen sayıyı değişkene atıyoruz.

      son = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
      // textbox2'e girilen sayıyı değişkene atıyoruz.

      //Tüm sayıların toplamı
      for (int i = ilk; i <= son; i++)
      {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
        toplam += i;
      }// Sayıları toplatıyoruz.
       textBox3.Text = toplam.ToString();

       //Tek sayıların toplamı
       for (int i = ilk; i <= son; i++)
       {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
         if (i % 2 != 0)
         {
           tek += i;
         }
       }
       textBox4.Text = tek.ToString();

       //Çift sayıların toplamı
       for (int i = ilk; i <= son; i++)
       {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
         if (i % 2 == 0)
         {
           cift += i;
         }
       }
       textBox5.Text = cift.ToString();

       //Tek sayıların kareleri toplamı
       for (int i = ilk; i <= son; i++)
       {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
         if (i % 2 != 0)
         {
           tekkare += i*i;
         }
       }
       textBox6.Text = tekkare.ToString();

       //Çift sayıların kareleri toplamı
       for (int i = ilk; i <= son; i++)
       {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
         if (i % 2 == 0)
         {
           ciftkare += i*i;
         }
       }
       textBox7.Text = ciftkare.ToString();
    }
  }
}

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

3 Yorum