C# Form Sınav Uygulaması Örneği - Bilişim Konuları

C# Form Sınav Uygulaması Örneği

Bu örneğimizde C# form ortamında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test sınavı yapacağız. Sınav bittikten sonrada kişinin doğru cevap sayısını yanlış cevap sayısını ve başarı oranını yüzde olarak hesaplatarak sonuçları ekrana yazdıracağız.

Her soru için ayrı bir groupbox nesnesi almamız gerekiyor. Çünkü radiobuttonları cevap olarak kullandığımız için her soru için cevapları kendi arasında gruplandırmamız gerekiyor. Her sorunun doğru cevabı önceden bilindiği için sonuçları göster butonuna tıklandığında gerekli cevapları karşılaştırma işlemi yapıyor ve sonuçları gösteriyor.

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace radiobuton_sınav_örneği
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int dogru=0, yanlis=0, basari=0;
      if (radioButton4.Checked) { dogru = dogru + 1; }
      if (radioButton6.Checked) { dogru = dogru + 1; }
      if (radioButton11.Checked) { dogru = dogru + 1; }
      if (radioButton16.Checked) { dogru = dogru + 1; }
      if (radioButton18.Checked) { dogru = dogru + 1; }
      yanlis = 5 - dogru;
      basari = dogru * 20;
      textBox1.Text = dogru.ToString();
      textBox2.Text = yanlis.ToString();
      textBox3.Text = basari.ToString();

    }
  }
}

Programın ekran görüntüleri:

csinavornegi1csinavornegi2

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0

Yorum Yap