C# Form Sırayla Yanan Lamba Örneği - Bilişim Konuları

C# Form Sırayla Yanan Lamba Örneği

Bu örneğimizde ekranda bulunan 5 tane lamba var. Bu lambalar koordineli ve sabit bir süre aralığında yanıp sönmektedir. Lambalar dıştan başlayarak önce içe doğru sırayla ve aynı anda yanmaktadır. Daha sonra içten dışa doğru sırayla yanmakta ve böyle devam etmektedir.

Bu örnekte Timer nesnesi kullanılmıştır. Timer nesnesi belli bir aralıkla aynı işlemi tekrarlanmasını sağlayan nesnedir. Timer nesnesinin İnterval özelliği mili saniye cinsinden süreyi belirtmektedir.

Timer nesnesinin anlatımını gösteren güzel bir c# form örneği.

Programın C# Form kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp4
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    int sayac,s;
    public void renkdegistir(string r1,string r2,string r3,string r4,string r5)
    {
      if (r1.ToUpper() == "Y")
        L1.BackColor = Color.LightBlue;
      else if (r1.ToUpper() == "K")
        L1.BackColor = Color.Red;
      if (r2.ToUpper() == "Y")
        L2.BackColor = Color.LightBlue;
      else if (r2.ToUpper() == "K")
        L2.BackColor = Color.Red;
      if (r3.ToUpper() == "Y")
        L3.BackColor = Color.LightBlue;
      else if (r3.ToUpper() == "K")
        L3.BackColor = Color.Red;
      if (r4.ToUpper() == "Y")
        L4.BackColor = Color.LightBlue;
      else if (r4.ToUpper() == "K")
        L4.BackColor = Color.Red;
      if (r5.ToUpper() == "Y")
        L5.BackColor = Color.LightBlue;
      else if (r5.ToUpper() == "K")
        L5.BackColor = Color.Red;


    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      süre.Enabled = true;
      süre.Interval = 500;
      sayac = 0;
    }

    private void süre_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (sayac == 0)
        renkdegistir("K", "Y", "Y", "Y", "K");
      if (sayac==1)
        renkdegistir("Y", "K", "Y", "K", "Y");
      if (sayac == 2)
        renkdegistir("Y", "Y", "K", "Y", "Y");
      if (sayac == 3)
        renkdegistir("Y", "Y", "K", "Y", "Y");
      if (sayac == 4)
        renkdegistir("Y", "K", "Y", "K", "Y");
      if (sayac == 5)
      {

        renkdegistir("K", "Y", "Y", "Y", "K");
        sayac = -1;
      }
        
      sayac = sayac + 1;
    }

    private void Tamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (s == 0)
      {
        s = 1;
        süre.Enabled = false;
      }
      else if (s == 1)
      {
        s = 0;
        süre.Enabled = true;
      }


    }
  }
}

Programın ekran görüntüleri:

lamba1

lamba2lamba3

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap