C# Form StatusStrip Kontrolü - Bilişim Konuları

C# Form StatusStrip Kontrolü

StatusStrip kontrolü, pencerelerin durumunu görüntüler. Genellikle bir pencerenin altındadır. Durum Çubuğu’ndaki C # pencerelerinde bir ToolStrip köprüsü kullanıyoruz.

Öncelikle yeni bir C#form projesi oluşturuyoruz. Daha sonra bir StatusStrip denetimi forma araç kutusundan sürükleyip forma bırakarak ekleyelim. Bir StatusStrip1 nesnesinin forma eklendiğini göreceksiniz. Bu kontrolu kullanmak için arkasına kodlar yazmamız gerekecek.

ToolStrip’in

StatusStrip önceki sürümün Durum Çubuğu kontrolünün yerine geçer ve genişletir. StatusStrip denetimi, bir formda görüntülenmekte olan bir nesne hakkındaki bilgileri, nesne bileşenlerini veya o nesnenin uygulama içindeki işlemiyle ilgili bağlamsal bilgileri görüntüler.

Genelde bir StatusStrip, ToolStrip nesnelerinden oluşur, ancak varsayılan olarak, StatusStrip’in panelleri yoktur. ToolStrip kontrolü Button, Label, SplitButton, DropDownButton, Separator, ComboBox, TextBox ve ProgressBar kontrollerini barındırabilir.

Şimdi bir toolStrip1 nesnesini  araç Kutusundan forma sürükleyerek forma başka bir kontrol ekleyelim. Diğer kontrollerin özelliklerini de değiştirmek isteyebilirsiniz.

Şu anda ekranda bir tane StatusStrip1  nesnesi ve bir tane de toolStrip1 olması gerekiyor. StatusStrip1  nesnesinin items  özelliğinden bir tane toolStripStatusLabel1 StatusStrip1  ekliyoruz. Daha sonra formumuza istediğimiz denetimleri ekliyoruz.
status6

Biz bu örneğimizde bir kullanıcı adı ve parola bulunan kullanıcı giriş formu yapacağız. Formumuza iki label, iki textbox ve bir tane de button nesnesi ekliyoruz.

Kodlarımızı textBox1_MouseHover özelliğine yazacağız. Yani her nesnenin üzerine fare ile geldiğimizde o nesne ile ilgili istediğimiz açıklamayı durum çubuğunda gösteriyoruz.

Formumuzun elemanları ile görünüşü aşağıdaki gibidir.

status5
Programın kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace StatusStrip_örneği
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kullanıcı adı kutusuna gelince durum çubuğunda 
      // "Kullanıcı Adını Giriniz" yazısı çıkacak
      toolStripStatusLabel1.Text = "Kullanıcı Adını Giriniz "; 
    }

    private void textBox2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      // Parola kutusuna gelince durum çubuğunda 
      // "Kullanıcı Parolasını Giriniz" yazısı çıkacak
      toolStripStatusLabel1.Text = "Kullanıcı Parolasını Giriniz ";
    }

    private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      // Giriş butonu üzerine gelince durum çubuğunda 
      // "Giriş Yapmak İçin Buraya Tıklayın" yazısı çıkacak
      toolStripStatusLabel1.Text = "Giriş Yapmak İçin Buraya Tıklayın";
    }
  }
}

Ekran Görüntüleri:

status1
status2

status3

status4

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

3 Yorum