C# Form Timer Nesnesi Kullanımı - Bilişim Konuları

C# Form Timer Nesnesi Kullanımı

Bu örneğimizde Visual C# Form ortamında Timer nesnesinin kullanımını gösteren bir program örneği yapacağız. Timer nesnesi sayıcı yada belli aralıklarla işlem yaptıran bir nesnedir. Bu örneğimizde bir liste kutusu içerisine belirli aralıklarla istediğimiz yazıyı ekleme işlemi yapacağız. Bu işlemi yaparken kaç defa eklemek istiyorsak bir ayrı sayaç ile bunu belirtiyoruz. Eğer kaç defa yazdıracağımızı belitmezsek bize uyarı mesajı veriyor ve bizden bir sayı girmemizi istiyor.

Timer1.Tick = Timer nesnesinin belirtilen süre aralıklarında istenilen işlemi tekrarlamasını yani tetiklemesini sağlar.

Timer1.Enabled= Timer nesnesinin başlatılmasını yada durdurulmasını sağlayan özelliktir.

Timer1.Interval= Timer nesnesinin tetikleme işlemini mili saniye cinsinden ne kadar zaman aralıklarında yapacağını belirten özelliktir.

Aşağıdaki resim programın tam olarak çalıştığında gördüğümüz ekrandır.

timer-resim1

Projemize Timer nesnesi eklendiğinde sayfanın altına aşağıdaki gibi timer nesnesi eklenmiş oluyor.

timer-resim2

Projemizde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Timer, Label, Listbox, Textbox ve Button nesneleri bulunmaktadır.

timer-resim3
Listeye kaç defa yazdıracağımızı belitmezsek sistem bizi uyarıyor ve bir sayı girmemizi istiyor.

timer-resim4

C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Timer_Kullanımı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int sayac = 0; // Global bir sayaç değişkeni tanımlanıyor.
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox2.Text != "")
      {
        timer1.Enabled = true; //Timer başlatılıyor
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Lütfen kaç defa yazılacağını giriniz...");
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Clear(); //Liste kutusunun içerisi temizleniyor.
      sayac = 0; // Sayaç sıfırlanıyor.
    }

    
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      sayac++; // Sayaç artırılıyor
      listBox1.Items.Add(textBox1.Text); //Textbox kutusuna yazılan içerik liste kutusuna ekleniyor.
      if (sayac == int.Parse(textBox2.Text)) //Sayaç girilen sayıya eşit olduğu kontrol ediliyor.
      {
        timer1.Enabled = false; // Sayaç tamamlandığında timer durduruluyor.
      }
    }
  }
}

int sayac = 0; // Global bir sayaç değişkeni tanımlanıyor.

if (textBox2.Text != “”)
{
timer1.Enabled = true; //Timer başlatılıyor
}
else
{
MessageBox.Show(“Lütfen kaç defa yazılacağını giriniz…”); // Uyarı mesajı veriyor
}

listBox1.Items.Clear(); //Liste kutusunun içerisi temizleniyor.
sayac = 0; // Sayaç sıfırlanıyor.
}

sayac++; // Sayaç artırılıyor
listBox1.Items.Add(textBox1.Text); //Textbox kutusuna yazılan içerik liste kutusuna ekleniyor.
if (sayac == int.Parse(textBox2.Text)) //Sayaç girilen sayıya eşit olduğu kontrol ediliyor.

timer1.Enabled = false; // Sayaç tamamlandığında timer durduruluyor.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap