C# ile Yapılmış Tıklama Oyunu - Bilişim Konuları

C# ile Yapılmış Tıklama Oyunu

Visual C# programında yapılmış güzel bir oyun programı. Bu oyun ekranda rastgele süre kalan kırmızı ve yeşil renkli butonlardan oluşmakta ve oyunu oynayan kişinin yeşil renkli butona tıklaması istenmektedir. Oyuncu yeşil renkli butona her tıkladığında +3 puan almaktadır. Fakat oyuncu tıkladığı her kırmızı butona karşılık -3 puan alarak cezalandırılmaktadır. Ayrıca çeşitli puan barajlarında ödül olarak ek süreler verilmektedir. Verilen ödül süreler ve puan barajları şöyledir.

-Skor > 20 ise 10 saniye
-Skor > 40 ise 15 saniye daha
-Skor > 60 ise 20 saniye daha
-Skor > 100 ise 25 saniye daha
-Skor > 200 ise 30 saniye daha ek süre verilmektedir.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using Microsoft.VisualBasic; 

namespace oyun
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int sayi=60;
    int k;
    int skor = 0;
    Random r = new Random();
    int b1 = 0;
    int b2 = 0;
    int b3 = 0;
    int b4 = 0;
    int b5 = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      sayi--;
      label1.Text = sayi.ToString();
      
      if (sayi == 0) 
      { 
        timer1.Stop();
        label1.Text = "0";
        timer2.Stop();
        button2.Enabled = false;
        button2.BackColor = Color.Black;
        button2.ForeColor = Color.White;
        button2.Text = "Oyun Bitti";
        button1.Enabled = true;
        button2.Enabled = true;

        /*StreamWriter yazıcı = new StreamWriter("skor.txt",true);
        string adi = textBox1.Text;

        {
          yazıcı.Write(Convert.ToString(skor));
          yazıcı.WriteLine(Convert.ToString(adi));

        }
        //MessageBox.Show("Masaüstündeki ASAL adlı dosyaya kaydedildi");
        yazıcı.Close();*/
      } 

      if (skor > 20)
      {
        if (b1==0)
        {
         sayi = sayi + 10;
         b1 = 1;
         listBox1.Items.Add("10 Saniye Kazandınız");
        }
      }

      if (skor > 40)
      {
        if (b2 == 0)
        {
          sayi = sayi + 15;
          b2 = 1;
          listBox1.Items.Add("15 Saniye Kazandınız");
        }
      }

      if (skor > 60)
      {
        if (b3 == 0)
        {
          sayi = sayi + 20;
          b3 = 1;
          listBox1.Items.Add("20 Saniye Kazandınız");
        }
      }

      if (skor > 100)
      {
        if (b4 == 0)
        {
          sayi = sayi + 25;
          b4 = 1;
          listBox1.Items.Add("25 Saniye Kazandınız");
        }
      }

      if (skor > 200)
      {
        if (b5 == 0)
        {
          sayi = sayi + 30;
          b5 = 1;
          listBox1.Items.Add("30 Saniye Kazandınız");
        }
      }
      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

            
      timer1.Start();
      timer2.Start();
      sayi = 60;
      skor = 0;
      listBox1.Items.Clear();
      button2.Enabled = true;
      button1.Enabled = false;

      
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (button2.BackColor == Color.Red)
      {
        skor = skor - 3;
      }
      else
      {
        skor = skor + 3;
      }
      
    }

    private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      k = r.Next(1, 100);
      if (k % 2 == 0)
      {
        button2.BackColor = Color.Red;
        button2.Text = "TIKLAMA";
      }
      else
      {
        button2.BackColor = Color.Green;
        button2.Text = "TIKLA";
      }

      label2.Text = skor.ToString();
            
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.Enabled = false;

     /* StreamReader oku;
      oku = File.OpenText("skor.txt");
      string yazi;
      
      while ((yazi = oku.ReadLine()) != null)
      {
        listBox3.Items.Add(yazi);

      } */
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap