C# Listbox Ekleme Silme Arama İşlemleri - Bilişim Konuları

C# Listbox Ekleme Silme Arama İşlemleri

C# Listbox Ekleme – Silme – Arama İşlemleri. Textbox aracılığı ile listboxa kayıt etmele, var olan kayıtları silme, kayıtlar içerisinde arama yaptırma kodu. eğer kayıt listboxta yoksa mesaj kutusuyla böyle bir kayıt yok mesajı veriyor. Kayıt varsa listbox üzerinde aranan kaydı seçili hale getiriyor.

Program Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {  
      //Listboxa ekleme yapıyoruz
      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
      textBox1.Clear();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {  
      //Listboxtan silme yapıyoruz
      listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {  
      //Listboxta arama yapıyoruz.
      int sonuc;
      sonuc = listBox1.FindStringExact(textBox1.Text);
      if (sonuc < 0)
        MessageBox.Show("Bu eleman mevcut değil");
      else
        listBox1.SelectedIndex = sonuc;
    }
  }
}

Ekran Görüntüsü

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap