C# Listbox İçerisinde Arama Yapma - Bilişim Konuları

C# Listbox İçerisinde Arama Yapma

Bu örneğimizde listbox nesnesi içerisinde arama yapacağız. Arama kutusuna yazılan harflere göre listbox nesnesi içerisinde bulunan elemanlardan olup olmadığını arıyor. Girilen harf içerisinde olan elemanlar seçili hale getiriliyor. Birden fazla o harf içerisinde olan eleman varsa hepsi seçili hale getiriliyor.

Listbox nesnesinin birden fazla elemanını aynı anda seçili yapmak için SelectionMode:MultiSimple yapmak gerekiyor. Arama kutusuna girilen harfler otomatik olarak büyük harfe çevriliyor. Arama kutusunda her harften sonra meydana gelen ifade liste elemanlarının kendisi yada içerisinde varsa seçili hale getiriliyor.,

Programın C# kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Listbox_Arama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = textBox1.Text.ToUpper();
      textBox1.SelectionStart = textBox1.Text.Length;

      for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
      {
        if (listBox1.Items[i].ToString().Contains(textBox1.Text))
        {
          listBox1.SetSelected(i, true);

          if (textBox1.Text == "")
          {
            listBox1.SetSelected(i, false);
          }
        }
        else
        {
          listBox1.SetSelected(i, false);
        }
      }
    }
  }
}

Programın ekran görüntüleri:
listbox-arama1 listbox-arama2 listbox-arama3 listbox-arama4 listbox-arama5 listbox-arama6

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum