C# Sayıyı Roma Rakamına Çeviren Program - Bilişim Konuları

C# Sayıyı Roma Rakamına Çeviren Program

Bu program girilen bir sayıyı Roma rakamları ile tekrar yazdırmayı sağlıyor. Ekranda bir textbox kutusuna 0 ile 1000 arasında bir sayı giriyorsunuz. 1000 den büyük olursa uyarı mesajı veriyor. Girilen sayıyı Roma rakamına çeviriyor ve bir label üzerinde ekrana yazıyor.

Programın Visual C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Roma_Rakamına_Çevirme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int yuzler = 0, onlar = 0, birler = 0, girilen;

      string sonuc = "";

      girilen = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

      if (girilen <= 0 || girilen >= 1000)
      {
        MessageBox.Show("Lütfen 0 ile 1000 arasında bir sayı giriniz", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      if (girilen > 99)
      {
        yuzler = girilen / 100;

        if (girilen - (yuzler * 100) == 0)
        {
          goto ifSonu;
        }

        onlar = (girilen - (yuzler * 100)) / 10;

        birler = girilen - ((yuzler * 100) + (onlar * 10));
      }
      else if (girilen > 9)
      {
        onlar = girilen / 10;

        birler = girilen - (onlar * 10);
      }
      else
      {
        birler = girilen;
      }


    ifSonu:

      if (yuzler > 0)
      {
        switch (yuzler)
        {
          case 1:
            sonuc = "C";
            break;

          case 2:
            sonuc = "CC";
            break;

          case 3:
            sonuc = "CCC";
            break;

          case 4:
            sonuc = "CD";
            break;

          case 5:
            sonuc = "D";
            break;

          case 6:
            sonuc = "DC";
            break;

          case 7:
            sonuc = "DCC";
            break;

          case 8:
            sonuc = "DCC";
            break;

          case 9:
            sonuc = "CM";
            break;
        }
      }
      if (onlar > 0)
      {
        switch (onlar)
        {
          case 1:
            sonuc = sonuc + "X";
            break;

          case 2:
            sonuc = sonuc + "XX";
            break;

          case 3:
            sonuc = sonuc + "XXX";
            break;

          case 4:
            sonuc = sonuc + "XL";
            break;

          case 5:
            sonuc = sonuc + "L";
            break;

          case 6:
            sonuc = sonuc + "LX";
            break;

          case 7:
            sonuc = sonuc + "LXX";
            break;

          case 8:
            sonuc = sonuc + "LXXX";
            break;

          case 9:
            sonuc = sonuc + "XC";
            break;
        }
      }

      if (birler > 0)
      {
        switch (birler)
        {
          case 1:
            sonuc = sonuc + "I";
            break;

          case 2:
            sonuc = sonuc + "II";
            break;

          case 3:
            sonuc = sonuc + "III";
            break;

          case 4:
            sonuc = sonuc + "IV";
            break;

          case 5:
            sonuc = sonuc + "V";
            break;

          case 6:
            sonuc = sonuc + "VI";
            break;

          case 7:
            sonuc = sonuc + "VII";
            break;

          case 8:
            sonuc = sonuc + "VIII";
            break;

          case 9:
            sonuc = sonuc + "IX";
            break;
        }
      }

      label1.Text = Convert.ToString(sonuc);
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap