C# Taş Kağıt Makas Oyunu - Bilişim Konuları

C# Taş Kağıt Makas Oyunu

Visual c# form ortamında yapılmış taş-makas-kağıt oyunu. Oyuna göre taş makası kırar, makas kağıdı keser ve kağıt da taşı sarar. Oyun bir kişi ile bilgisayar arasında oynanan bir oyundur. Oyun kullanıcı ile bilgisayarın rastgele seçim yapması şeklinde oynanır. Kim önce 10 tane bilirse oyunu kazanmış olur.

Oyunun C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication36
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    int os, pcs;
    string d;
    Random r = new Random();
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      pcp.ImageLocation = "x.png";
      k.ImageLocation = "kagit.png";
      m.ImageLocation = "makas.png";
      t.ImageLocation = "tas.png";
      oyuncu_skor.Text ="Oyuncu="+ os.ToString();
      pc_skor.Text = "PC=" + pcs.ToString();
      durum.BackColor = Color.Orange;
    }
    public void sec()
    {
      int s;
      s = r.Next(1, 4);
      if(s==1)
      { 
        pcp.ImageLocation="kagit.png";
          d="Kağıt";
      }
      if(s==2)
      { 
        pcp.ImageLocation="tas.png";
          d="Taş";
      }
      if(s==3)
      {
        pcp.ImageLocation = "Makas.png";
          d="Makas";
      }

    
    }
    public void skorkontrol()
    { 
    if (os==10)
    { 
      MessageBox.Show("Oyunu Oyuncu Kazandı");
      k.Enabled = false;
      m.Enabled = false;
      t.Enabled = false;
    }
    if (pcs == 10)
    {
      MessageBox.Show("Oyunu PC Kazandı");
      k.Enabled = false;
      m.Enabled = false;
      t.Enabled = false;
    }

    
    }

    private void k_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sec();
      if (d == "Kağıt")
      {
        durum.Text = "Durumlar Eşit";
        durum.BackColor = Color.Green;

      }
      if (d == "Taş")
      {
        durum.Text = "Kağıt Taşı Sarar Oyuncu +1 Skor";
        os = os + 1;
        oyuncu_skor.Text ="Oyuncu="+ os.ToString();
        durum.BackColor = Color.Blue;
      }
      if (d == "Makas")
      {
        durum.Text = "Makas Kağıtı Keser PC +1 Skor";
        pcs = pcs + 1;
        pc_skor.Text = "PC=" + pcs.ToString();
        durum.BackColor = Color.Red;
      }
      skorkontrol();

    }

    private void t_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sec();
      if (d == "Taş")
      {
        durum.Text = "Durumlar Eşit";
        durum.BackColor = Color.Green;
      }
      if (d == "Kağıt")
      {
        durum.Text = "Kağıt Taşı Sarar PC +1 Skor";
        pcs = pcs + 1;
        pc_skor.Text = "PC=" + pcs.ToString();
        durum.BackColor = Color.Red;
      }
      if (d == "Makas")
      {
        durum.Text = "Taş Makası Kırar Oyuncu +1 Skor";
        os = os + 1;
        oyuncu_skor.Text = "Oyuncu=" + os.ToString();
        durum.BackColor = Color.Blue;
      }
      skorkontrol();
    }

    private void m_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sec();
      if (d == "Makas")
      {
        durum.Text = "Durumlar Eşit";
        durum.BackColor = Color.Green;

      }
      if (d == "Taş")
      {
        durum.Text = "Taş Makası Kırar PC +1 Skor";
        pcs = pcs + 1;
        pc_skor.Text = "PC="+pcs.ToString();
        durum.BackColor = Color.Red;
      }
      if (d == "Kağıt")
      {
        durum.Text = "Makas Kağıtı Keser Oyuncu +1 Skor";
        os = os + 1;
        oyuncu_skor.Text = "Oyuncu=" + os.ToString();
        durum.BackColor = Color.Blue;
      }
      skorkontrol();

    }

    private void Sıfırla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      os = 0;
      pcs = 0;
      durum.Text = "";
      k.Enabled = true;
      m.Enabled = true;
      t.Enabled = true;
      oyuncu_skor.Text = "Oyuncu=" + os.ToString();
      pc_skor.Text = "PC=" + pcs.ToString();
      durum.BackColor = Color.Orange;
    }
  }
}

Oyunu ekran görüntüleri:

tas-makas-1

tas-makas-2

tas-makas-3

tas-makas-4

tas-makas-5

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
1
+1
0
+1
1

Yorum Yap