C# Veri Yapıları Kuyruk ve Yığın İşlemleri - Bilişim Konuları

C# Veri Yapıları Kuyruk ve Yığın İşlemleri

Veri yapılarından kuyruk ve yığın yapısının C# kodlarıyla nasıl yapıldığını bu örneğimizde göreceğiz. Kuyruk veri yapısında verilerin peş peşe bir kuyruk şeklinde tutulmasını ve bu kuyruğa veri ekleme ve veri çıkarma işlemlerini yapacağız. Yığın veri yağısında yine yığın verilerinin bir yapı üzerinde tutulması yığına veri eklenmesi ve yığından veri çıkarılması işlemlerini bu örnek C# programında yapacağız.

Kuyruk veri yapısında ilk giren eleman ilk çıkar, son giren eleman son çıkar prensibi geçerlidir. Yığın veri yapısında ise son giren ilk çıkar, ilk giren son çıkar prensibi kullanılmaktadır.

Programın C#kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace yigin_kuyruk
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public class Node
    {
      public int sayi;
       public Node baglanti;

    }


    public Node ilk_yigin_dugum;
    private void btn_yigin_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Node yeni = new Node();
      yeni.sayi = Convert.ToInt32(txb_yigin_ekle.Text);
      yeni.baglanti = ilk_yigin_dugum;
      ilk_yigin_dugum = yeni;
      yiginGoster();

    }

    private void btn_yigin_cikar_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (ilk_yigin_dugum == null)
      {
        MessageBox.Show("Yığın boş");
        return;
      }
      ilk_yigin_dugum = ilk_yigin_dugum.baglanti;
      yiginGoster();
    }
    int yiginBoyut = 0;
    private void yiginGoster()
    {
      yiginBoyut = 0;
      txb_yigin_durum.Text = null;
      if (ilk_yigin_dugum == null)
      {
        MessageBox.Show("Yığında Gösterilecek Eleman Bulunamadı");
        return;
      }
      else
      {
        Node gecici = ilk_yigin_dugum;
        while (gecici != null)
        {
          yiginBoyut++;
          txb_yigin_durum.Text += gecici.sayi + "\r\n";
          gecici = gecici.baglanti;
        }
      }
      //MessageBox.Show(yiginBoyut.ToString());
    }
    public Node on_kuyruk = null, arka_kuyruk = null;
    private void btn_kuyruk_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tmr_kuyruk.Enabled = false;
      Node yeni = new Node();
      yeni.sayi = Convert.ToInt32(txb_kuyruk_ekle.Text);
      if (on_kuyruk == null)
      {
        on_kuyruk = yeni;
        arka_kuyruk = yeni;
      }
      else
      {
        arka_kuyruk.baglanti = yeni;
        arka_kuyruk = yeni;

      }
      kuyrukGoster();

    }

    private void btn_kuyruk_cikar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tmr_kuyruk.Enabled = false;
      if (on_kuyruk == null)
      {
        MessageBox.Show("Kuyruk boş");
        return;
      }
      on_kuyruk = on_kuyruk.baglanti;
      kuyrukGoster();
    }

    private void tmr_kuyruk_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rnd = new Random();          
      Node yeni = new Node();
      yeni.sayi = rnd.Next(1, 100);
      if (on_kuyruk == null)
      {
        on_kuyruk = yeni;
        arka_kuyruk = yeni;
      }
      else
      {
        arka_kuyruk.baglanti = yeni;
        arka_kuyruk = yeni;

      }
      kuyrukGoster();
    }

    private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!tmr_kuyruk.Enabled)
      {
        tmr_kuyruk.Enabled = true;
                
      }
      tmr_kuyruk.Interval = tmr_kuyruk.Interval - 100;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tmr_kuyruk.Enabled = true;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tmr_kuyruk.Enabled = false;
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!tmr_kuyruk.Enabled)
      {
        tmr_kuyruk.Enabled = true;

      }
      tmr_kuyruk.Interval = tmr_kuyruk.Interval + 100;
    }

    private void kuyrukGoster()
    {
      txb_kuyruk_durum.Text = null;

      if (arka_kuyruk == null)
      {
        MessageBox.Show("Kuyrukta Gösterilecek Eleman Bulunamadı");
        return;
      }
      else
      {
        Node gecici = on_kuyruk;
        while (gecici != null)
        {
          txb_kuyruk_durum.Text += gecici.sayi + "<--";
          gecici = gecici.baglanti;
        }

      }
    }
  }
}

Ekran Görüntüleri:

kuyruk1 kuyruk2 kuyruk3 kuyruk4 yigin1 yigin2 yigin3

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap