C# while ile girilen ifadeyi istenilen kadar yazdırma

C# While Döngüsü ile Girilen İfadeyi İstenilen Kadar Ekrana Yazdırma

C# Console ekranında while döngüsü ile yapılmış bir örnek. Bu program klavyeden girilen bir ifadeyi klavyeden girilen bir sayı kadar ekrana yazdıran kod. While döngüsü kullanılarak klavyeden girilen sayıya kadar bir döngü oluşturuluyor. Döngü ile her seferinde klavyeden girilen isim ekrana yazdırılıyor.

Programın ekran görüntüsü:

while-dongusu

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace while_döngüleri
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string isim;
      int sayi;
      int i=0;
      Console.Write("Bir isim giriniz: ");
      isim = Console.ReadLine();
      Console.Write("Kaç kere yazdırılsın: ");
      sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("-------------------------------------------- ");
      while (i < sayi)
      {
        i++;
        Console.WriteLine(i + "-" + isim);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap