Akış Şemaları arşivleri - Bilişim Konuları

Kategori -Akış Şemaları

1. Klavye nedir? Klavye; üzerinde alfabe, sayı, sembol, özel karakter ve varsa fonksiyonel işlemlerin yer aldığı sıralı tuşlar bulunan, bilgisayar sistemine veri giriş işlemleri için […]

Veri yapılarından Bağlı listelerden Tek yönlü bağlı listelerde veri listeleme akış şeması. Öncelikle listenin ilk kaydını buluyoruz. Listenin boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer liste […]

Veri yapılarından Bağlı listelerden araya ekleme akış şeması. Bağlı listelerde araya kayıt eklemek için öncelikle yeni bir düğüm oluşturmamız gerekiyor. Eleman eklenecek mi sorusuna evet […]

Veri yapılarından olan bağlı listeler içerisinde tek yönlü bağlı veri yapıları üzerinde arama yapan akış şeması. Öncelikle arama yapılacak kaydın numarası girilir. Aranacak olan kaydı […]


Veri yapılarından bağlı listelerden tek yönlü bağlı listeler üzerinde silme işlemi yapan programın akış şeması. Öncelikle silinecek kaydın numarası girilir. Silinecek kaydın ilk kayıt olup […]

Veri yapılarından iki yönlü bağlı listelerde kayıt ekleme akış şeması. Öncelikle düğüm sınıfından yeni bir düğüm oluşturulur. Oluşturulan düğümün öncesine ve sonrasına null yani boş […]

Veri yapıları bağlı listelerden iki yönlü bağlı liste listeleme akış şeması. İlk önce düğüm sınıfından ilk düğüm oluşturulur. İlk düğümün boş olup olmadığına bakılır. Liste […]

Bağlı listelerden iki yönlü bağlı liste içerisinden düğüm yada eleman silme akış şeması. Öncelikle silinecek düğümün düğüm numarası girilir. İlk kaydın silinecek kayıt olup olmadığına […]


Veri yapılarında listeler konusuna devam ediyoruz. Bağlı listelerden tek yönlü bağlı listelere kayıt veya eleman veya düğüm ekleme işleminin akış şeması aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki akış […]

Tek yönlü bağlı listelerde listenin başına eleman yada yeni düğüm ekleme programının akış şeması. Öncelikle yeni düğüm oluşturulur ve bu düğüm ilk düğüm olarak atanır. […]

Bu Flowgorithm programı örneğimizde kullanıcının ilk başta belirlemiş olduğu sayı adedince sayıları bir dizi değişkene aktararak bu sayıların ortalamasını bulan daha sonra girilen sayılardan ortalamadan […]

Bu örneğimizde Flowgorithm programında kullanıcının istediği kadar sayı arasından en küçük olanı bulan akış şemasını yapacağız. Önce kullanıcının kaç tane sayı girmek istediğini soracağız. Kullanıcı […]


Bu örneğimizde Flowgorithm programında kullanıcının istediği kadar sayı arasından en büyük olanı bulan akış şemasını yapacağız. Önce kullanıcının kaç tane sayı girmek istediğini soracağız. Kullanıcı […]

1/512345