Akış Şemaları | Bilişim Konuları

Akış Şemaları

Akış Şeması Soru Örnekleri

akisicon

1. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız. 2. Klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden programın algoritma ve akış diyagramını yazınız. 3. 1 den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan …

Read More »

Akış Şeması Örnekleri

akissemasi4

SORU1: Yarıçapı verilen çemberin alanını ve çevresini hesaplayan program akışını çiziniz. SORU2: Üçkenarının uzunluğu girilen bir üçgenin eşkenar olup olmadığını test edecek program akışı şemasını geliştiriniz. SORU3: 1 den 100 e kadar sayıları yazdıran program akışını çiziniz. Soru4: Ekrana 5 defa GAZİ ÜNİVERSİTESİ yazdıran programın algoritma ve akış şemasını oluşturalım. [crayon-5c3db43c93b55764112759/] Soru5:  Klavyeden girilen 2 sayıyı …

Read More »

Akış Diyagramı Örnekleri

algoritma-ornekleri-6

Örnek1: Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını bulan ve bu toplamı ekrana yazdıran programın akış diyagramı. Bir döngü vasıtasıyla kullanıcının klavyeden bir sayı girmesi istenir ve döngü ile girilen sayıya kadar bir sayaç oluşturulur. Sayaç artarken her seferinde sayı daha önceden oluşturulan bir toplam değişkenine aktarılarak bu değişken içerisinde …

Read More »

Girilen 10 Sayıdan Pozitif ve Negatif Olanları Bulan Algoritma ve Akış Diyagramı

algoritma-ornekleri-4

Klavyeden girilen 10 adet sayının pozitif veya negatif olma durumlarını tek tek mesajlarda yazdıran programın algoritması ve akış diyagramı aşağıdaki gibidir. Bir sayının pozitif sayı olabilmesi için 0’dan büyük olması gerekir. Bu örnek uygulamada klavyeden girilen her sayının 0’dan büyük olup olmadığı sorgulanacaktır. Daha sonra 0’dan büyük ise pozitif 0’dan …

Read More »

Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Küplerini Toplayan Algoritma ve Akış Şeması

algoritma-ornekleri-3

Klavyeden girilen A sayısına göre 1 ile A arasındaki sayıların küplerinin toplamını yapan ve sonucu mesajla yazdıran programın algoritması ve akış diyagramı aşağıdaki gibidir. Bu örnekte ilk önce bir sayının küpünün nasıl alındığını ve belirli bir sırayla işlemleri yapacağımızı görmemiz gerekiyor. Bir sayının küpü alınırken kendisiyle üç defa çarpma işlemi …

Read More »

Klavyeden Girilen Sayıya Göre Tek Sayı Çift Sayı Akış Şeması ve Algoritması

algoritma-ornekleri-2

Klavyeden girilen A sayısına göre; A sayısı tek ise; A sayısının 2 katını alan ve sonucu mesajla yazdıran, A sayısı çift ise; A sayısının yarısını alan ve sonucu mesajla yazdıran program. Bir sayının tek ya da çift olduğunu kontrol etmek için o sayının ikiye bölündüğünde kalan değerine bakarak anlayabiliriz. Şayet …

Read More »

Klavyeden Girilen Sayıya Göre İşlem Yapan Algoritma ve Akış Şeması

algoritma-ornekleri-1

Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50’den büyük ve 70’den küçük ise; A ile B sayılarını toplayıp C’inci kuvvetini alan ve sonucu mesajla yazdıran, A 70’den büyük veya eşitse; A,B ve C sayılarının toplamını yapan ve sonucu mesajla yazdıran, A 50’den büyük değilse; A,B ve C sayılarının çarpımını …

Read More »

Algoritma Örnekleri

akisicon

ALGORİTMA ÖRNEKLERİ Algoritma: Belli bir problemin çözümü için gerekli olan işlemlerin adım adım yazılması işlemidir. Örnek1: Bir ürünün alış fiyatına klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatını hesaplayan programın algoritması. 1.Basla 2.Sayısal ( vergi_oranı , kar ) 3.Ondalıklı alısfiyati 4.Yaz ( ‘’ alışfiyatı nedir ?’’) 5.Alişfiyat — oku() …

Read More »

Flowchart Girilen 3 Sayının Ortalamasını Bulan Akış Şeması

akisicon

Flowchart Girilen 3 Sayının Ortalamasını Bulan Akış Şeması. Öncelikle klavyeden sırasıyla üç tane sayı giriliyor. Daha sonra girilen sayıların toplamı yapılarak çıkan sayı 3’e bölünüyor ve ortalama bulunmuş oluyor. İlk önce sırayla 3 sayı klavyeden giriliyor. Daha sonra bu sayılar ayrı bir alanda toplanıyor. Bulunan toplam sayı 3’e bölünerek sayıların …

Read More »

Klavyeden Girilen Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Programın Akış Şeması

akisicon

Klavyeden Girilen Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Programın Akış Şeması. Öncelikle hangi sayını faktöriyelini hesaplamak istiyorsak klavyeden o sayının girişini yapıyoruz. Daha sonra 1 den girilen sayıya kadar bir döngü oluşturuyoruz. Döngü ile birlikte 1 den girilen sayıya kadar olan tüm sayıları çarparak çıkan sonucu bir değişkende tutuyoruz ve ekranda gösteriyoruz. …

Read More »