JavaScript arşivleri | Bilişim Konuları

Kategori -JavaScript

Javascript programlama dilinde değişkenler önemli bir kaplamaktadır. Değişkenler bir programlama dili için vazgeçilmez nesnelerdir. Javascript programlama dilinde değişkenlerin kullanım alanlarıyla ilgili örnekler aşağıda anlatılmaktadır. 1. […]

Java ile JavaScript oldukça fazla karıştırılmaktadır. Java, Sun firması tarafından Pascal ve Delphi dillerinden esinlenerek yazılmış bir programlama dilidir. Sonuçta işletim sistemlerinden bağımsız bir program elde edersiniz. […]

Örnek-1: İstenilen bir ifadeyi JavaScript programında fonksiyon kullanarak 3 kere alt alta yazdırın.

Örnek-2: Bilişim Konuları yazan, bir satir aşağı inen ve Bilişim Konuları […]

Örnek1: 1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta ekrana alt alta yazdıran javascript programının kodlarını For Döngüsü ile yazınız.

Örnek2: 0’dan 10’a kadar olan çift […]


Günümüzde bilişim Teknolojileri ile ilgilenen hemen herkesin duyduğu bir terim var: Nesneye Yönelik Programlama (OOP). Nedir bu Nesneye Yönelik Programlama? Bu tip programlamada kullanılan her öğe bir […]

Çoğu zaman Javascript kodunuzda bir işlemin birden fazla yapılması gerekebilir. Hatta kimi zaman Javascript’e bir işlem yaptırmadan önce başka bir işlemi yaptırmak istenebilir. İşte bu tür tekrarlanan […]

JavaScript programlama dilinde diğer programlama dillerinde de olduğu gibi operatörler yoğun olarak kullanılmaktadır. Operatörler değişkenlerle birlikte yoğun olarak kullanılmaktadır. Değişkenlere işlem yaptırabilecek operatörleri ve özelliklerini […]

JavaScript kodları genelde fonksiyonlara yazılır. Fonksiyon, içine kod satırlarını yazıldığı, çağrılınca bu satırları icra eden kısayollar gibidir. 1. fonksiyonlar [function Fonksiyonİsmi (gelen parametreler) {işlem_satırları}] şeklinde tanımlanır. function […]


1. <html><head> Buraya JavaScript’ler yazabiliriz.</head><body </body></html> 2. <html><head></head><body> Buraya bir yada daha fazla JavaScript yazabiliriz.</body> ></html> 3. <html><head> Buraya</head><body> ve Buraya JavaScript’ler yazabiliriz.</body> </html> 4. […]

Bu yazımızda javascript programında klavyeden girilen bir mesajı, yine klavyeden girilen bir sayıya göre farklı renklerde ekrana yazdırma yapacağız. Öncelikle kullanıcıdan bir mesaj girmesinin sağlayacak […]

Örnek: Ziyaretçiden alınan mevsim bilgisine göre mevsimdeki ayları ekrana yazan js kodlarını yazınız.(switch-case yapısını kullanarak yapınız) Bu örneğimizde klavyeden girilen bir mevsim adına göre o mevsimde […]

1/3123