JavaScript Örnekleri arşivleri - Bilişim Konuları

Kategori -JavaScript Örnekleri

Soru-1: Klavyeden girilen 2 sayının toplamını hesaplayan ve sonucunu ekrana yazdıran javascript programını yazınız? <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> <head> […]

Örnek-1: Klavyeden girilen seçime göre 1 girilirse haftanın günlerinden hangisi olduğunu, 2 girilirse yılın aylarından hangi ay olduğunu, 3 girilirse yılın mevsimlerinden hangisi olduğunu yine […]

Bu örneğimizde javascript programında kullanıcının klavyeden girmiş olduğu sayılar ile dört işlem hesaplama işlemini fonksiyon kullanarak yapacağız. Javascript programında fonksiyonların kullanımı yapacağız. Yazılan bir fonksiyonu […]

Örnek-1: Klavyeden girilen yaşa göre kişinin ehliyet alıp alamayacağını bulan javascript kodunu yazınız. Kişinin ehliyet alabilmesi için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. <!DOCTYPE html […]


Bu örneğimizde Javascript dilinde aritmetik dört işlem kodu yazacağız. Program çalıştığında kullanıcıdan peş peşe iki sayı girmesini istiyoruz. Sayılar girildikten sonra kullanıcının dört işlem seçimi […]

Bu yazımızda klavyeden girilen yaş ve cinsiyete göre kişinin askere gidip gidemeyeceğini bulan ve sonucu ekranda gösteren javascript program kodunu yazacağız. Öncelikle program çalıştığında kullanıcıdan […]

Javascript programlama dilinde değişkenler önemli bir kaplamaktadır. Değişkenler bir programlama dili için vazgeçilmez nesnelerdir. Javascript programlama dilinde değişkenlerin kullanım alanlarıyla ilgili örnekler aşağıda anlatılmaktadır. 1. […]

Java ile JavaScript oldukça fazla karıştırılmaktadır. Java, Sun firması tarafından Pascal ve Delphi dillerinden esinlenerek yazılmış bir programlama dilidir. Sonuçta işletim sistemlerinden bağımsız bir program elde edersiniz. […]


Örnek-1: İstenilen bir ifadeyi JavaScript programında fonksiyon kullanarak 3 kere alt alta yazdırın. <html> <head> </head> <body> <script language="javascript"> function bilisim() { document.write("Bilişim Konuları <br>") […]

Örnek1: 1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta ekrana alt alta yazdıran javascript programının kodlarını For Döngüsü ile yazınız. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" […]

Günümüzde bilişim Teknolojileri ile ilgilenen hemen herkesin duyduğu bir terim var: Nesneye Yönelik Programlama (OOP). Nedir bu Nesneye Yönelik Programlama? Bu tip programlamada kullanılan her öğe bir […]

Çoğu zaman Javascript kodunuzda bir işlemin birden fazla yapılması gerekebilir. Hatta kimi zaman Javascript’e bir işlem yaptırmadan önce başka bir işlemi yaptırmak istenebilir. İşte bu tür tekrarlanan […]


JavaScript programlama dilinde diğer programlama dillerinde de olduğu gibi operatörler yoğun olarak kullanılmaktadır. Operatörler değişkenlerle birlikte yoğun olarak kullanılmaktadır. Değişkenlere işlem yaptırabilecek operatörleri ve özelliklerini […]

1/3123