Microsoft SQL Server | Bilişim Konuları

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Sorgu Örnekleri-2

2-12

Bu örneğimizde bir birinden ayrı şekilde bulunan 3 tane tabloya ait SQL sorguları bulunmaktadır. Öncelikle ogrenci,ders ve veli tablolarını oluşturup tablolara ekranda göründüğü gibi kayıtları giriyoruz. Bu tablolar ogrenci numarası ile ilişkilendirilmiş tablolardır. Yani bir öğrencinin öğrenci bilgileri ogrenci tablosunda, ders notları dersler tablosunda ve veli bilgileri veli tablosunda tutulmaktadır. Öncelikle …

Read More »

Microsoft SQL Server Sorgu Örnekleri-1

ogrenci-tablo

Microsoft SQL Server ile yapılan tablo işlemlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir. Bu örneğimizde öncelikle ogrenci isimli bir tablo oluşturulmuş ve daha sonra bu tablo ile ilgili SQL sorguları yazılarak çalıştırılması durumunda hangi sonucun çıktığını gösteren sorgu çıktıları gösterilmiştir. Öncelikle ogrenci isimli tablo oluşturulup kayıtlar giriliyor. Daha sonra yukarıdaki tablo ile …

Read More »

En Çok Kullanılan Veri Tabanları

PostgreSQL PostgreSQL;sql standartlarına uygun, açık kaynak kodlu ve ücretsiz, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir. Hemen hemen bütün Unix türevi işletim sistemlerinde ve NT çekirdekli Windows sistemlerde çalışır. PostgreSQL iyi performans veren, güvenlik ve özellik bakımından gelişmiş düzeydedir. PostgreSQL Postgres VTYS nin geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Zengin veri tiplerini destekler (Array,JSON,integer,boolean, vs..) PostgreSQL’in …

Read More »

Veri Tabanı Türleri Sorgulamaları Tasarım Aşamaları

veritabanı1

1) Paylaşmalı Veritabanları (Distiributed Databases): Birden fazla fiziksel ortamda depolanan veritabanlarına paylaşımlı veritabanı denir. Bir veritabanının paylaşımının iki temel yolu vardır. Birinci yol, merkezi veritabanını kısımlara ayırmaktır. Böylece her uzak işlemci kendi yerel alanına hizmet etmek için gerekli veriye sahip olur. İkinci yolda ise merkezi veritabanı tüm uzak noktalara kopyalanır. 2) …

Read More »

Veri Tabanı Nedir?

veritabanı

En basit anlamda veritabanı, belirli bir amaca yönelik düzen verilmiş kayıt ve dosyaların tümüdür. Bilgisayar sisteminizde arkadaş ya da müşterilerinizin ad ve adreslerini toplamış olabilirsiniz. Belki, yazdığınız tüm mektupları topluyor ve alıcıya göre düzen veriyorsunuz. Ödeme ve tahsilat yapılacak hesaplarınız ya da çek defterinizin borçlan ve bakiyesi gibi finansal verilerinizi …

Read More »