MS DOS Komutları | Bilişim Konuları

MS DOS Komutları

MS DOS Komutları

Ms Dos Xcopy Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

XCOPY   Dizinleri, alt-dizinleri ve dosyaları kopyalar (sistem ve hidden dosyalar hariç).       Kullanımı : XCOPY [Kaynak]  [Hedef][/Y|/-Y][/A][/M][/D:Tarih][/P][/S][/E] [/V] [/W]     [Kaynak] : Kopyalanacak dosyaların isimlerini ve yerlerini belirler. Sürücü ve dizinide içerir. [Hedef] : Kopyalamanın yapılacağı sürücü ve dizini belirler [/Y] : Daha önce kayıtlı dosyaların …

Read More »

Ms Dos Vol Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

VOL KOMUTU   Hacim etiketinin görüntülenmesini sağlar. Kullanımı : VOL [sürücü]     [sürücü] : Hacim etiketinin alınması istenen sürücüyü belirler.       Örnekler           Komut : C:\DOS>VOL Açıklaması : C:‘nün hacim etiketinin görüntülenmesini sağlar. Aktif sürücünün C:’sü olduğuna dikkat ediniz.       Komut …

Read More »

Ms Dos Ver Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

VER KOMUTU   Kullanılan sistemdeki MS-DOS sürüm numarasını görüntüler. Kullanımı : VER [/R]     [/R] : Tashih (gözden geçirme) durumunu bildirir.       Örnekler           Komut : A:\>VER Açıklaması : Örneğin: ”MS-DOS Version is 6.20” mesajı görüntülenir.       Komut : C:\>VER /R …

Read More »

Ms Dos Unformat Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

UNFORMAT KOMUTU   Formatlanmış disketlerin bir önceki format durumuna döndürülerek eski bilgilere erişim sağlar.       Kullanımı : UNFORMAT sürücü [/J] UNFORMAT sürücü [/U][/L][/Test][/P] UNFORMAT /Partn [/L]     sürücü : Kurtarılacak diski içeren sürücüyü belirler. [/J] : Sistem bilgileri ile MIRROR dosyasındaki bilgilerin doğruluğunu karşılaştırır. (DOS 5.0) [/L] …

Read More »

Ms Dos Undelete Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

UNDELETE KOMUTU   DEL komutu ile silinmiş dosyaların kurtarılmasını sağlar.     Kullanımı : UNDELETE [[sürücü][yol]dosyaismi] [/dt][/ds][/dos] UNDELETE [/List][/All][/Purge[Sürücü]][/Status] [/Load|/Unload|/S[Sürücü]|/TSürücü[-girişler]     [[sürücü][yol]dosyaismi] : Kurtarılacak dosyaların isimlerini ve yerlerini tanımlar. [/dt] : Yalnızca deletion-tracking dosyasında listelenen dosyaları kurtarır. [/ds] : Sadece SENTRY dizinindeki dosyaları kurtarır. [/dos] : MS-DOS’un kaydettiği bilgilere …

Read More »

Ms Dos Type Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

TYPE KOMUTU   Bir text dosyasının içeriğini grüntüler. Kullanımı : TYPE [sürücü][yol]dosyaismi     [sürücü][yol] : İçeriği alınacak text dosyasının yolunu belirler. dosyaismi : İçeriği alınacak text dosyasının ismini belirler.         Not : Bu komutla birlikte jokerler kullanılamaz.       Örnekler           …

Read More »

Ms Dos Tree Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

TREE KOMUTU   Grafik olarak sürücünün veya yolun dizin yapısını görüntüler.       Kullanımı : TREE [sürücü][yol][/F][/A]     [sürücü][yol] : Görüntülenecek sürücü ve dizini tanımlar. [/F] : Herbir dizindeki dosyaların isimlerini görüntüler. [/A] : Geliştirilmiş karakterlerin yerine ASCII’yi kullanır.         Örnekler         …

Read More »

Ms Dos Time Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

TIME KOMUTU   Sistem zamanını düzenler.       Kullanımı : TIME [Zaman]      [Zaman] : Sistemin yeni zamanını belirler.     Not   Bu komut kullanıldığında iki satırlık bir mesaj görüntülenir. Bu mesaja, ilk satırda belirtilen formata göre saat girilerek sistem zamanı değiştirilmiş olur. Değişiklik gerekmiyorsa ENTER tuşuna …

Read More »

Ms Dos Sys Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

SYS KOMUTU   Sistem dosyalarını transfer eder.       Kullanımı : SYS [sürücü1][path] Sürücü2     [Sürücü1][path] : Sistem dosyalarının alınacağı sürücü ve yolunu tanımlar. Sürücü2 : Sistem dosyalarının taransfer edileceği sürücüyü tanımlar.         Not : Sistem dosyaları transfer edilen sürücülerin ana dizinine yapılır. Not : …

Read More »

Ms Dos Ren Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

REN (RENAME) KOMUTU   Bir veya daha çok dosyanın ismini değiştirir. Kullanımı : RENAME [sürücü][yol]dosya1 dosya2 REN [sürücü][yol]dosya1 dosya2     [sürücü][yol] : İsmi değiştirilecek dosyanın yolunu belirler. dosya1 : İsmi degişecek dosyanın adını belirler. dosya2 : Yeni dosya ismini belirler.         Not : Yeni dosya ismi …

Read More »

Ms Dos Rem Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

REM (REMARK) KOMUTU   Batch (.BAT) ve/veya Config (.SYS) dosyasına yorum (not-açıklama) yazmak için kullanılır.       Kullanımı : REM [yorum]     [yorum] : Komut satırları için düşünülen açıklamaları belirtir.  Örnek: AUTOEXEC.BAT dosyasının içine aşağıdaki satır yazılabilir. REM Bundan sonraki üç komut (EXTERNAL COMMANDS) DİSK KOMUTLARI’dır. Örnek: CONFIG.SYS …

Read More »