MS DOS Komutları arşivleri - Bilişim Konuları

Kategori -MS DOS Komutları

MS DOS Komutları

XCOPY   Dizinleri, alt-dizinleri ve dosyaları kopyalar (sistem ve hidden dosyalar hariç).       Kullanımı : XCOPY [Kaynak]  [Hedef][/Y|/-Y][/A][/M][/D:Tarih][/P][/S][/E] [/V] [/W]     [Kaynak] […]

VOL KOMUTU   Hacim etiketinin görüntülenmesini sağlar. Kullanımı : VOL [sürücü]     [sürücü] : Hacim etiketinin alınması istenen sürücüyü belirler.       Örnekler […]

VER KOMUTU   Kullanılan sistemdeki MS-DOS sürüm numarasını görüntüler. Kullanımı : VER [/R]     [/R] : Tashih (gözden geçirme) durumunu bildirir.       […]

UNFORMAT KOMUTU   Formatlanmış disketlerin bir önceki format durumuna döndürülerek eski bilgilere erişim sağlar.       Kullanımı : UNFORMAT sürücü [/J] UNFORMAT sürücü [/U][/L][/Test][/P] […]


UNDELETE KOMUTU   DEL komutu ile silinmiş dosyaların kurtarılmasını sağlar.     Kullanımı : UNDELETE [[sürücü][yol]dosyaismi] [/dt][/ds][/dos] UNDELETE [/List][/All][/Purge[Sürücü]][/Status] [/Load|/Unload|/S[Sürücü]|/TSürücü[-girişler]     [[sürücü][yol]dosyaismi] : Kurtarılacak […]

TYPE KOMUTU   Bir text dosyasının içeriğini grüntüler. Kullanımı : TYPE [sürücü][yol]dosyaismi     [sürücü][yol] : İçeriği alınacak text dosyasının yolunu belirler. dosyaismi : İçeriği […]

TREE KOMUTU   Grafik olarak sürücünün veya yolun dizin yapısını görüntüler.       Kullanımı : TREE [sürücü][yol][/F][/A]     [sürücü][yol] : Görüntülenecek sürücü ve […]

TIME KOMUTU   Sistem zamanını düzenler.       Kullanımı : TIME [Zaman]      [Zaman] : Sistemin yeni zamanını belirler.     Not   […]


SYS KOMUTU   Sistem dosyalarını transfer eder.       Kullanımı : SYS [sürücü1][path] Sürücü2     [Sürücü1][path] : Sistem dosyalarının alınacağı sürücü ve yolunu […]

REN (RENAME) KOMUTU   Bir veya daha çok dosyanın ismini değiştirir. Kullanımı : RENAME [sürücü][yol]dosya1 dosya2 REN [sürücü][yol]dosya1 dosya2     [sürücü][yol] : İsmi değiştirilecek […]

REM (REMARK) KOMUTU   Batch (.BAT) ve/veya Config (.SYS) dosyasına yorum (not-açıklama) yazmak için kullanılır.       Kullanımı : REM [yorum]     [yorum] […]

RECOVER KOMUTU   Diskin bozuk sektörlerindeki okunabilen bilgileri kurtarır.       Kullanımı : RECOVER [sürücü][yol]dosyaismi RECOVER sürücü     [sürücü][yol]dosyaismi: Kurtarılacak dosyanın sürücü ve […]


RD (RMDIR) KOMUTU   Dizin siler. Kullanımı : RMDIR [sürücü][yol]sildizin RD [sürücü]yol]sildizin     [sürücü][yol] : Silinecek dizinin yolunu belirler. sildizin : Silinecek dizinin ismidir. […]

1/41234