Örnek Yazılı Soruları | Bilişim Konuları

Örnek Yazılı Soruları

2018-2019 Ofis Programları 1.Dönem 1.Yazılı

paket-programlar

1 Kelime işlemci programı ne için kullanılır? Bilgisayar ortamında yazı yazmak, düzenlemek ve yazılan bu yazıların yazıcıdan çıktılarını almak gibi işlemleri yapmaya olanak sağlayan bilgisayar programlarıdır. 2 Kelime işlemci programında CTRL+Z kısayol tuşu ne işe yarar? Yapılan işlemi geri almak için kullanılır. 3  simgesinin anlamı nedir Yazıyı italik yazar 4 …

Read More »

İnternet Programcılığı 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

internet-programciligi

1. Fget fonksiyonu ne iş yapar? Dosyadan veri okumak için kullanılan fonksiyondur. 2. Fwrite fonksiyonu ne iş yapar? Dosyaya veri yazdırmak için kullanılan fonksiyondur. 3. Touch fonksiyonu ne iş yapar? Yeni bir dosya oluşturmak için kullanılan fonksiyondur. 4. Mkdir fonksiyonu ne iş yapar? Klasör oluşturmak için kullanılan fonksiyondur. 5. is_file …

Read More »

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

internet-programciligi

1. GD kütüphanesinin görevi nedir? A) Grafik işlemlerini gerçekleştirmek B) Nesne oluşturmak C) Nesneye yönelik programlama yapmak D) Hiçbiri 2. Sayısal kameralardan bilgi okumak için hangi eklenti kullanılır? A) GD B) exif C) Class D) read 3. Aşağıdakilerden hangisi gd eklentisinin çalıştığını test etmeye yarar? A) php B) info C) …

Read More »

Grafik Animasyon Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

grafik-animasyon

1. Resim düzenlemede nokta nedir? Pikseli oluşturan kırmızı, mavi veya yeşil renklerinden her birine denilir. 2. Çözünürlük nedir? Bir defa da ekranda görüntülenebilen piksel sayısına denir. 3. Piksel nedir? Ekranda görüntüyü oluşturan noktalara verilen addır. 4. Fireworks’de Properties (Özellikler) ne işe yaramaktadır? Seçilen aracın veya nesnenin özelliklerini görüntülemek için kullanılır. …

Read More »

Grafik Animasyon 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

grafik-animasyon

1.   Animasyon belgesi yükseklik ve genişlik değerleri varsayılan olarak …………….ile ifade edilir. 1.    Piksel (px) 2.   Animasyon yazılımını filmleri ………………… oluşur. 2.   Karelerden 3.   Animasyonun tamamı (Filmin tamamı) ………………………. tuşları ile önizleme yapılabilir. 3.   Ctrl + Enter 4.   Animasyonda yer alan bir sahne ………………………. tuşları ile önizleme yapılabilir. 4.   Ctrl+Alt+Enter …

Read More »

Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

grafik-animasyon

1.Fonksiyon veri döndürmüyorsa tanımlama sonuna aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? A) Void B) Number C) Boolean D) String 2. Sahnemizde kare isimli nesneyi gözlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ? A) kare.addEvent B) eventListener_kare(); C) kare.addEventListener(); D) addEventListener.kare(); 3. Fare’nin bir nesneyi sol tuş ile tıklayıp bırakma olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Double_ Click …

Read More »

Temel Elektronik ve Ölçme 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

temel-elektronik-ve-olcme

1- …….. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir? Kısa Devre 2- …………, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlardır. …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

nesne-tabanli-programlama

1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılmaz? A) Ctrl+N B) File-New Project C) Recent Projects-Create-Project D) File-New File 2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler? A) ToolBox B) Start Page C) Solution Explorer D) …

Read More »

2018-2019 Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı

programlama-temelleri

1. Aşağıdaki sayı çevrimlerini yapınız. a) (18)10 10 luk tabanda verilen sayıyı 2 lik sisteme çevirin? (10 puan) b) (10 1110 0110 1100)2 2’lik tabandaki sayının 16’luk tabanındaki karşılığını bulun? (10 puan) 2. Algoritma nedir açıklayınız? (10 puan) Algoritma: verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir …

Read More »