SQL Sorgu Örnekleri | Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri

SQL Sorgu Örnekleri

SQL Sorgu Örnekleri-11

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1. Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.   select * from ogrenci   2. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını ve sınıfını listeleyin.   select ograd,ogrsoyad,sinif from ogrenci   3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 10A olan öğrencileri listeleyiniz.   select * from …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-10

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1- Personel tablosunu listeler   select *FROM personel;   2- Personel tablosunda yaşı 20 olan kayıtların ad , soyadlarını ve personel numaralarını listeler   Select p_no,ad,soyad FROM personel Where yas=20;   3- Personel tablosunda adı Ahmet olan kayıtları listeler   select *FROM personel …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-9

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1) Personel tablosunu listeler   SELECT *FROM personel;   2) Personel tablosunda yaşı 24 den küçük olan kayıtları listeler   Select *FROM personel WHERE yas<24;   3) Personel tablosunda yaşı 30 olan kayıtların ad ve soyadlarını ,listeler   SELECT ad,soyad FROM personel WHERE …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-8

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1. Hangi komut Ogrenci  tablosunu listeler   SELECT *FROM ogrenci ;   2. Ogrenci tablosunda yaşı 16 den küçük olan kayıtları listeler   Select *FROM ogrenci WHERE yas<16;   3. Ogrenci tablosunda cinsiyeti kadın olan kayıtları listeler   SELECT *FROM ogrenci WHERE cinsiyet=’Erkek’; …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-7

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1-) Müşteri  tablosundaki bulunan soyad,ad sütunlarını listelemek için kullanılan komut nedir?   Select soyad,ad FROM musteri             2-) İşçi tablosundaki tüm kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   Select *From işçi   3-) ADANA olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   SELECT …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-6

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1. Kitap tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.   Cevap: select * from kitap   2. Kitap tablosundaki ismi (A) harfi ile başlayan kayıtları listeleyiniz.   Cevap: select * from kitap where cinsiyet=’A’   3. Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-5

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1. Ögrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleten SQL sorgu kodunu yazınız.   select * from ogrenci;   2.  Adı “E” ile başlayan kayıtları listeleyen SQL sorgu kodunuz yazınız.   select * from öğrenci_bilgileri where adi like ‘E%’   3. Soyadı “B” ile başlayan kayıtları …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-4

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1) Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları select komutuyla  listeleyin.   Selact * from ogrenci   2) personel tablosundaki cinsiyeti (E)olan kayıtları select komutuyla  listelayin.   Select * from personel where cinsiyet=”E”   3) öğrenci tablosundaki  cinsiyeti erkek ve sınıfı 11A olan öğrencileri select komutuyla  …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-3

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1-)Müşteri  tablosundaki bulunan ad,şehir sütunlarını listelemek için kullanılan komut nedir?   Select ad,sehir FROM musteri             2-) Müşteri tablosundaki tüm kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   Select *From musteri   3-) İstanbul olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   SELECT * …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-2

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   Soru1.Personeller tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.   Cevap: select * from personel             Soru2. Personeller tablosundaki Personelin adını ve soyadını  listeleyin.   Cevap: select perad,persoyad, from personel   Soru3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.   Cevap: select * from ogrenci where …

Read More »

SQL Sorgu Örnekleri-1

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1.Soru: İşçi tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.   Cevap: select * from isci   2.Soru: İşçi tablosundaki işçinin adını ve soyadını listeleyin.   Cevap: select ad,soyad,from isci   3.Soru: İşci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.   Cevap: select * from isci where …

Read More »