Visual Basic | Bilişim Konuları

Visual Basic

Visual Basic DateTimePicker İle Burçları Bulan Program

terazi1

Bu örneğimizde DateTimePicker nesnesi ile kullanıcının doğum tarihine göre hangi burçtan olduğunu bulan program yapacağız. Formumuza bir tane datetimepicker nesnesi bir tane textbox nensesi ve bir tane de picturebox nesnesi ekliyoruz. Daha sonra kullanıcının seçmiş olduğu tarihe göre o tarihe denk gelen burç hangisi ise burcu buluyoruz ve daha sonra …

Read More »

Visual Basic Vücut Kitle Endeksi Hesaplama

morbid

Bu Visual Basic örneğimizde Girilen ağırlık ve boy verilerine göre vücut-kitle indeksi belirleniyor ve kişinin girdiği ağırlık sınıfı görsel olarak resimle gösteriliyor. Bu programda vücut kitle endeksi 7 kategoride inceleniyor ve her kategorinin kilo sınırlarına göre hesaplama yapılarak o kategoriye uygun olan resim görseli programın altında gösteriliyor. Zayıf Vücut Normal Vücut …

Read More »

Visual Basic Vize Final Notuna Göre Sonuç Hesaplama

vbgecmekalma2

Bu visual basic örneğimizde klavyeden girilen vize ve final notuna göre öğrencinin ortalamasını ve bu ortalamanın harf olarak hangi harf sistemine karşılık geldiğini bulup ekrana yazdırıyoruz. Öncelikle öğrenci numarası alanına sadece rakam girişi yapabilmek için gerekli numerik kodunu yazıyoruz. Daha sonra öğrencinin adını ve soyadını giriyoruz. Vize ve final notunu …

Read More »

Visual Basic Form Application For Döngüsü Örneği-2

vbfor2-1

Visual Basic Form Application ortamında yaptığımız bu örnek ile 0 dan 100 e kadar olan çift sayıları ekrana bir liste kutusu içerisine yazdıracağız. Öncelikle formumuza bir tane label ve bir tane de listbox nesnesi ekliyoruz. Program yüklendiğinde yani Form1_Load olayına bir for döngüsü ile programı yazıyoruz. Öncelikle bir i değişkeni …

Read More »

Visual Basic Form Application For Döngüsü Örneği-1

visual-basic-for-ornegi12

Bu örneğimizde Visual Basic Form Application ortamında yapılmış bir For döngüsü kodu yazacağız. Bu program kodu ile 1 den 30 a kadar olan sayıları alt alta ekrana for döngüsü kullanarak yazdıracağız. Yazdırma işlemini ListBox nesnesi içerisine yazdıracağız. Öncelikle bir tane for döngüsü tanımlayarak döngünün 1 den 30 a kadar dönmesini …

Read More »

Visual Basic Combobox ile Rastgele Sayı Üretme Programı

Bu yazımızda Visual Basic ile Combobox nesnesinin nasıl kullanıldığını gösteren bir örnek program yapacağız. Programımız öncelikle bir tane buton ve bir tane de combobox nesnesinden meydana gelmektedir. Butona tıklandığında 0 ile 100 arasında 10 tane rastgele tamsayı random komutu ile oluşturulmakta ve oluşan sayılar for döngüsü kullanılarak oluşturulmaktadır. For döngüsüyle …

Read More »

Visual Basic ListBox Kullanımı

Visual Basic Programında Listbox kullanımını anlatacağım bu yazıda. ListBox liste kutusu demektir. Elemanların liste şeklinde görünmesini sağlayan araçtır. Listbox ile ilgili bazı en çok kullanılan ifadeler aşağıdaki gibidir. 1)”ListBox1.Selectedindex” komutu listede seçili olan elemanın numarasını verir. 2)”ListBox1.Selecteditem” komutu listede seçili olan elemanı gösterir. 3)”ListBox1.Items.RemoveAt(…)” komutu index (sıra) numarası verilen elemanı …

Read More »

Visual Basic MsgBox Kullanımı

Bu makalemizde Visual Basic programında mesaj kutusu kullanımı anlatacağız. MsgBox yani mesaj kutusu adı üzerinde bir kutu şeklinde kullanıcıya mesaj veren programdır. Aşağıdaki programda textbox kutularına yazılan yazıları msgbox şeklinde gösteren visual basic programını göreceksiniz. Programın ekran görüntüsü: Programın Visual Basic Kodları: [crayon-5c146c4bb7071293746711/]

Read More »

Visual Basic Sayısal Loto Programı

Visual Basic programında yapılmış sayısal loto programı. Program 1 ile 49 arasında rastgele üretilen 6 tane tamsayıyı bir diziye atayarak hafızada tutuyor. Daha sonra dizinin elemanlarını ekranda bulunan label ler üzerine yazıyor. Böylece butona her tıklandığında tekrar tekrar rastgele 6 adet sayı üretir. Tekrar ekrana yazdırılıyor. Programın ekran görüntüsü: Programın …

Read More »

Visual Basic’te İf Yapısı ve Döngüler

ASP.NET derslerinin bugünkü kısmında web programlamada önemli bir yere sahip olan If Yapısı ve Döngüler konusuna değiniyoruz. Visual Basic dilinde If komutunun, For Next, For Each, Do While ve Do Until komutlarının kullanımını örneklerle anlatmaya çalışacağım. If End If Bloğu If … End If bloğu sayesinde mantıksal sınamalar yaparak, şarta …

Read More »