C# Ayın Günlerini Gösteren Program

Csharp Ayın Günlerini Gösteren Program

C# Ayın Günlerini Gösteren Program. Comboboxtan seçilen yılın ayına göre o ayın günlerini listboxa getiren program. Tarih ve gün isimleri birlikte listeleniyor.

Programın C# Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Globalization;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < 12; i++)
      {
        comboBox1.Items.Add(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").DateTimeFormat.MonthNames[i]);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Clear();
      int yil = DateTime.Now.Year;
      int ay = 0;
      for (int y = 0; y < 12; y++)
      {
        if (comboBox1.Text == CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").DateTimeFormat.MonthNames[y])
        {
          ay = y;
        }
      }
      DateTime gun = new DateTime(yil, ay + 1, 1);
      int x = DateTime.DaysInMonth(yil, ay + 1);
      int i = 1;
      while (i <= x)
      {
        listBox1.Items.Add(gun.Day + " " + comboBox1.Text + " " + CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").DateTimeFormat.DayNames[(int)gun.DayOfWeek]);
        gun = gun.AddDays(1);
        i++;
      }
    }
  }
}


Programın Ekran Görüntüsü:

Programın Dosyası:

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

1 Yorum