C# Console Girilen 3 Sayıdan Enbüyüğü ve En Küçüğü

Csharp Console Girilen 3 Sayıdan Enbüyüğü ve En Küçüğü

Klavyeden girilen üç tane sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulup sonuçları ekrana yazan programın c# console ekranda yapılmış hali ve c# kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x, y, z,enbuyuk=0,enkucuk=0;
      Console.Write("Birinci sayıyı giriniz:");
      x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci sayıyı giriniz:");
      y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Üçüncü sayıyı giriniz:");
      z = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("---------------------------");
      if (x > y & x > z) { enbuyuk = x; }
      if (y > x & y > z) { enbuyuk = y; }
      if (z > y & z > x) { enbuyuk = z; }
      Console.WriteLine("En büyük sayı:" + enbuyuk);
      if (x < y & x < z) { enkucuk = x; }
      if (y < x & y < z) { enkucuk = y; }
      if (z < y & z < x) { enkucuk = z; }
      Console.Write("En küçük sayı:" + enkucuk);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Programın ekran görüntüsü

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yap