C# Console If-Else Kullanımı

Csharp Console If-Else Kullanımı

Program yazarken bazı noktalarda belirli koşullar altında gerçekleşmesini istenilen durumlar olabilir. Bu bölümde anlatılan if-else ve switch deyimleri ile bu tür kapsamlı programlar geliştirilebilir.

If-Else Deyimi

If deyimi bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir şarta göre yapılması istenilen işlemler, If-Else deyimi kullanılarak gerçekleştirilir.

If-Else deyiminin kullanımı ve akış diyagramları ile gösterimi ise şu şekildedir.

if(koşul)
{
  Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
  Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}

If-Else Deyimi Akış Diyagramı

If Kullanımı-1

Eğer programımızın akışında sadece koşulun doğru olmasına bağlı işlem yapılması isteniyor, koşulun yanlış olduğu durumlarda işlem yapılması istenmiyorsa Else bloğu program içerisinde hiç kullanılmaz.

if(koşul)
{
  Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}

If Kullanımı-2

Eğer If veya Else’den sonra sadece bir komut yazılacak ise küme parantezleri ({}) kullanılmayabilir.

if(koşul)
  Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
else
  Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;

VE ( && ) bağlacı ile Kullanımı

if((koşul1) && (koşul2))
{
 koşul1 ve koşul2 doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
  koşullardan en az birisi veya her ikisi de yanlış ise
  yapılacak işlemler;
}

VEYA ( || ) bağlacı ile Kullanımı

if((koşul1) || (koşul2))
{
  koşul1 veya koşul2’den en az birisi veya her ikisi de doğruysa
  yapılacak işlemler;
}
else
{
  koşullardan her ikisi de yanlış ise yapılacak işlemler;
}

İç İçe If Kullanımı-1

Birden fazla koşula ihtiyaç duyulan durumlarda iç-içe If ifadeleri kullanılırlar. Bir if koşuluna kaç tane else if ekleyebileceğiniz konusunda hiçbir sınır yoktur.

İç-içe If ifadelerinin kullanımı ise şu şekildedir.

if(koşul1)
{
  koşul1 doğruysa yapılacak işlemler;
}
else if(koşul2)
{
  koşul1 yanlışsa ve koşul2 doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
her iki koşul da yanlışsa yapılacak işlemler;
}

İç İçe If Kullanımı-1

Örneğin bir koşulun sağlanması durumunda başka koşullara göre işlem yapılması istenilen durumlarda yine iç-içe If ifadeleri kullanılırlar. Bu durumdaki iç-içe If ifadelerinin kullanımları ve akış diyagramlarıyla gösterimi şu şekildedir;

if(koşul1)
{
 if(koşul2)
 {
   koşul2 doğruysa yapılacak işlemler;
 }
 else
 {
   koşul2 yanlışsa yapılacak işlemler;
 }
}
else
{
 koşul1 yanlışsa yapılacak işlemler;
}

İç-içe If İfadesi Akış Diyagramı

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap