C# Console İkinci Dereceden Denklem Çözümü

Csharp Console İkinci Dereceden Denklem Çözümü

A,b ve c değerleri klavyeden girilen bir ikinci dereceden denklemin gerçek yada sanal köklerinin olup olmadığını hesaplayan C# console programının kodları aşağıdadır.

Programın ekran görüntüsü

Programın kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      {
        Console.Write("A Değerini Giriniz = ");
        int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("B Değerini Giriniz = ");
        int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("C Değerini Giriniz = ");
        int c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        double d = (b * b) - (4 * a * c);
        if (d > 0)
        {
          double x1 = ((-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a));
          double x2 = ((-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a));
          Console.WriteLine("Denklemin İki Kökü Vardır = ");
          Console.WriteLine("x1 =" + x1);
          Console.WriteLine("x2 =" + x2);
        }
        else if (d == 0)
        {
          double x = -b / (2 * a);
          Console.WriteLine("Denklemin Bir Kökü Vardır = ");
          Console.WriteLine("x =" + x);
        }
        else
        {
          Console.Write("Sanal Kök Vardır");
        }
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap