C# Console ile dört işlem toplama çıkarma çarpma bölme

Csharp Console ile dört işlem toplama çıkarma çarpma bölme

C# Console ile yapılmış dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ascii_kod
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string sayi1, sayi2;
      int toplam, fark, carpim, bolum;
      Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz :");
      sayi1 = Console.ReadLine();
      Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz :");
      sayi2 = Console.ReadLine();
      toplam = Convert.ToInt16(sayi1) + Convert.ToInt16(sayi2);
      fark = Convert.ToInt16(sayi1) - Convert.ToInt16(sayi2);
      carpim = Convert.ToInt16(sayi1) * Convert.ToInt16(sayi2);
      bolum = Convert.ToInt16(sayi1) / Convert.ToInt16(sayi2);
      Console.WriteLine("--------------------------------");
      Console.WriteLine("iki Sayının Toplamı :" + toplam);
      Console.WriteLine("iki Sayının Farkı :" + fark);
      Console.WriteLine("iki Sayının Çarpımı :" + carpim);
      Console.WriteLine("iki Sayının Bölümü :" + bolum);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

1 Yorum