CSS Sözdizimi - Bilişim Konuları

CSS Sözdizimi

Bir CSS kural seti, bir seçici ve bir bildirim bloğundan oluşur. Aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

css-yazimi1

Seçici, stillendirmek istediğiniz HTML öğesini işaret eder.

Bildirim bloğu, noktalı virgüllerle ayrılmış bir veya daha fazla bildirim içerir.

Her bildirimde bir CSS özellik adı ve iki nokta üst üste ile ayrılmış bir değer bulunur.

Bir CSS bildirimi her zaman noktalı virgülle sona erer ve bildirim blokları küme parantezleriyle çevrilidir. 

Örnek

Bu örnekte, <p> öğelerinin tümü kırmızı metin rengiyle ortalanmış olacaktır:

p {
  color: red;
  text-align: center;
}

Örnek Uygulama

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red;
  text-align: center;
} 
</style>
</head>
<body>

<p>Merhaba!</p>
<p>Bu paragrafa CSS uygulandı.</p>

</body>
</html>

yazimi2

CSS Yorumları

Yorumlar kodu açıklamak için kullanılır ve kaynak kodu daha sonraki bir tarihte düzenlediğinizde size yardımcı olabilir.

Yorumlar tarayıcılar tarafından göz ardı edilir.

Örnek

Bir CSS yorumu / * ile başlar ve * / ile biter. Yorumlar ayrıca birden fazla satırı kapsayabilir:

p {
  color: red;
  /* Bu satır tek satır olarak açıklama satırıdır. */
  text-align: center;
}

/* Burda ise 
birden fazla 
açıklama satırı
kullanılmıştır. */

Örnek Uygulama

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red;
  /* Bu satır açıklama satırıdır */
  text-align: center;
} 

/* Burada ise
birden fazla
açıklama satırı
kullanılmıştır. */
</style>
</head>
<body>

<p>Merhaba!</p>
<p>Bu paragrafa CSS uygulanmıştır.</p>
<p>CSS açıklamaları çıkışta gösterilmez.</p>

</body>
</html>

css-yazimi3

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap