Bilişim Konuları https://www.bilisimkonulari.com Bilişim Teknolojileri Mon, 15 Oct 2018 11:08:09 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://www.bilisimkonulari.com/wp-content/uploads/cropped-icon-32x32.jpg Bilişim Konuları https://www.bilisimkonulari.com 32 32 Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/gelismis-internet-uygulamalari-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html https://www.bilisimkonulari.com/gelismis-internet-uygulamalari-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html#respond Mon, 15 Oct 2018 11:08:09 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5611 1. Silverlight uygulamalarında görsel arayüz hangisi ile hazırlanır?

A) XML
B) HTML
C) XAML
D) AJAX

2. XAML için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) XML-tabanlı deklaratif bir dildir.
B) Silverlight uygulamalarının kullanıcı arayüzündeki elementlerini oluşturmak için kullanılır.
C) Silverlight uygulamalarında elementleri uygun bir düzende yerleştirmek için kullanılır.
D) Açılımı şöyledir: Xapplication Accaptable Markup Language

3. Projeye eklediğin AnaSayfa.xaml dosyasının C# kodları, varsayılan olarak hangi dosyada yer alır?
A) AnaSayfa.cs
B) AnaSayfa.xaml.cs
C) AnaSayfa.xml.cs
D) AnaSayfa.xaml.aspx

4. Yeni bir Silverlight projesi açtığında uygulamanın ilk çalışması, yeniden aktifleştirilmesi, kapanması vb. durumlarda ele alınabilecek metodlara sahip varsayılan sınıfı aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A) App.xaml.cs
B) App.debud.cs
C) App.xaml
D) MainPage.xaml

5. Aşağıdakilerden hangisi Silverlight uygulamasında arayüze kontrol eklemenin yollarından birisi değildir?

A) Toolbox penceresinden tasarım ekranına sürükleyip
bırakmak.
B) XAML yazarak eklemek
C) ControlBox.xaml dosyasından arayüze eklemek.
D) C# ile kod tarafında eklemek.

6. Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne hangisidir?

A) checkBox
B) radioButton
C) listBox
D) comboBox

7. Bir Silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için hangi program kullanılır?

A)DreamWeaver
B) Expression Blend
C) Photoshop
D) Fireworks

8. C# ile geliştirlen Silverlight sayfasının tasarım dosyasının uzantısı nedir?

A) Html
B) Xaml
C) Cs
D) Xaml.cs

9. Bir butonun projedeki ismine ne ad verilir?

A) Content
B) Name
C) Label
D) ID

10. Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun hangi özelliğini kullanırız?

A) Text
B) Name
C) Content
D) Item

11. Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ne ad verilir?

A) Design View
B) XAML View
C) Object Browser
D) ToolBox

12. Bir checkBox nesnesinin seçili olup olmadığı hangi özelliği kontrol edilerek anlaşılır?

A) Content
B) Checked
C) Value
D) IsChecked

13. Aşağıdakilerden hangisi XAML tabanlı İnternet uygulamalarında tasarım kısımlarını geliştireceğimiz, statik ve dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmamızı sağlayan işaretleme dilidir?

A)HTML
B) DHTML
C) XAML
D) CSS

14. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile daha etkileşimli uygulamalar kullanarak ses ve görüntülerle zengin içerikleri uygulamalar yapmamızı sağlayan sistemdir?

A)WPF
B) SQL Server
C) ASP.NET
D) XML

I-Nesneleri sadece alt alta ya da sadece yan yana
listelemek
II-Nesnelerin yerleşim pozisyonlarını noktasal olarak
belirlemek
III-Form alanını satırlar ve sütunlara bölmek
15. Yukarıdakilerden hangileri Grid kontrolünün görevidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey olarak yönlendirilmiş tek satırlık değerler eklemek için kullanılır?

B) Border
B) Grid
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

17. Aşağıdakilerden hangisi form içerisinde kontrolleri istenilen x ve y koordinatlarına yerleştirmek için kullanılır?

C) Grid
B) Border
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

18. Aşağıdakilerden hangisi fırça çeşitlerinden değildir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) VisualBrush
D ) RadialGradientBrush

19. Aşağıdakilerden hangisi kontrol içerisinde düz renklerle boyama yapmak için kullanılan fırça çeşididir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

20. Aşağıdakilerden hangisi dairesel renk geçişleri için kullanılan fırça çeşididir?

A ) RadialGradientBrush
B ) LinearGradientBrush
C ) SolidColorBrush
D ) VideoBrush

21. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini yukarıdan aşağıya doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”
SEÇMELİ GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAV ÇALIŞMA
22. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal renk geçişlerinde kullanılan fırça çeşididir?

A ) SolidColorBrush
B ) RadialGradientBrush
C ) VideoBrush
D )LinearGradientBrush

23. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini soldan sağa doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

24. Aşağıdakilerden hangisi video fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush
C ) LinearGradientBrush
D ) SolidColorBrush

25. Aşağıdakilerden hangisi resim fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

26. Nesnenin tüm kenarlara göre ayrı ayrı mesafesini ayarlayabilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piksel
B ) Margin
C ) Opacity
D ) Stroke

27. Nesnelerde saydamlık için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cursor Behavior
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

28. Nesnelerin üzerinde fare işaretçisi şeklinin değiştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisin kullanılmalıdır?

A) Cursor
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

29. Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A)Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

30. Aşağıdakilerden hangisi daire çizimleri için kullanılır?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

31. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgene ait köşelerin yuvarlatılması için kullanılan koddur?

A)Rectangle
B) Stroke
C) RadiusX
D) Path

32. Aşağıdakilerden hangisi çizgileri kesik çizgi haline getirmeyi sağlayan özelliktir?

A)RadiusX
B) StrokeThickness
C) StrokeDashArray
D) Stroke

33. Aşağıdakilerden hangisi temel şekilleri uç uca eklenmesi veya birleştirilmesi ile oluşturulan karmaşık çizimlerdir?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

34. Aşağıdakilerden hangisi Geometrik şekilleri birleştirmek ve kesişimlerini almak için kullanılır?

A)Rectangle
B) GeometryGroup
C) Path
D) Line

35. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli font dosyalarını uygulamalarımızda kullanabilmeyi sağlar?

A ) Resim (Image)
B ) Tuval (Canvas)
C ) Metin Bloğu (TextBlock)
D ) Kabartma (Glyphs)

36. Aşağıdakilerden hangisi form üzerinde bir metni görüntülemeyi sağlar?

A ) Resim (Image)
B ) Tuval (Canvas)
C) Metin bloğu (TextBlock)
D ) Kabartma (Glyphs)

37. Aşağıdakilerden hangisi sol üst köşe referans alınarak dönme hareketi gerçekleştirir?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

38. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey eksendeki büyüklükleri değiştirir?

A) Rotate Transform
B) Scale Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

39. Aşağıdakilerden hangisi öteleme işlemini gerçekleştirir?

A) Rotate Transform
B) Scale Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

40. Aşağıdakilerden hangisi ile nesne X ve Y eksenlerinde tanımlanan açı ile eğilebilir?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

41. (D) Silverlight web tabanlı bir geliştirme ortamıdır.

42. (Y) Silverlight projesinde comboBox’a eleman eklemek için Collection özelliği kullanılır.

43. (Y) Silverlightın kod aşamasında VB, C#, Php gibi programlama dili kullanılır.

44. (Y) Silverlight uygulamasında label üstünde görünmesini istediğimiz yazıyı onun Text özelliğine yazarız.

45. (D) Silverlight’ın tasarım aşamasında XAML etiketleri kullanılır.

46. (D) Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne radioButton’dur.

47. (Y) Bir Silverlight projesinin özellikle kod kısmını yapmak için Expression Blend programı kullanılır.

48. (Y) Expression Blend ile başlanmış bir silverlight projesi Visual Studio ile açılarak tasarım kısmına geçilebilir.

49. (Y) Silverlight uygulamaları yalnızca Internet Explorerda çalışabilir.

50. (Y) Silverlight uygulamasında butonun Visibility özelliğini False yaparsak ekranda buton görünmez.

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/gelismis-internet-uygulamalari-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html/feed 0
Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/bilisim-mesleki-yabanci-dil-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html https://www.bilisimkonulari.com/bilisim-mesleki-yabanci-dil-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html#respond Mon, 15 Oct 2018 08:39:48 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5603

1.Which of the following is the hardware unit that hardware such as memory, CPU and harddisk are connected to?

A) Motherboard
B) Graphic card
C) Sound card
D) Monitor

2. Which of the following is the hardware unit only capable of reading and writing CD?

A) CD ROM
B) CD RW
C) DVD ROM
D) DVD WR

3. To which port is the keyboard connected?

A) Parallel Port
B) Serial Port
C) Firewire Port
D) PS/2

4. Which of the following is the display device that magnifies and reflects the image on PC or TV to a wall or a screen?

A) Monitor
B) Projection
C) Scanner
D) Camera

5. Which of the following is the bit rate transferred per second?

A) PPM
B) Bandwidth
C) Capacity
D) FSB

6. Which of the following is a connection unit produced by the motherboard manufacturers to maintain more efficiency from three dimensional graphic cards?

A) PCI
B) FSB
C) AGP
D) ISA

7. Which of the following is the interface used for connecting the harddrives to the PCs?

A) IDE
B) AGP
C) ATA
D) PCI

8. Which of the following is the name given to the sector group on harddisk?

A) Jumper
B) Bad Sector
C) Boot Sector
D) Cluster

9. Which of the following is the number of dots in an inch?

A) DPI
B) Dot Pitch
C) PPM
D) Resolution

10. Which of the following is the number of printer output per minute?

A) DPI
B) Dot Pitch
C) PPM
D) Resolution

FILL IN THE BLANK WITH CHOOSING CORRECT CHOICE

11Most important input device …….functions as typing alphabets, numbers and operators, besides it controls the
cursor seen on the screen

A) Monitör
B) Keyboard
C) Scanner
D) Camera

12 The basic function of ………….. is pointing to a specific position on the screen.

A) Keyboard
B) Mouse
C) Hardware
D) Scanner

13 ……….used in conjunction with the computer monitors for drawing pictures, pointing and for directly controlling
screen operations.

A) Pen
B) DVD‐Rom
C) Ink‐Jet
D) Light Pen

14 ……… is used in Games and specially designed simulation software.

A) Parallel Port
B) Port
C) Firewire
D) Joystick

15 ……… is a device used to accept audio inputs from the user.

A) Microphone
B) Speaker
C) Software
D) Hardware

16The output or the processed result and the typed information are displayed by the …………….

A) Printer
B) Scanner
C) Monitor
D) Harddisk

17…….. printer uses dots through inked ribbon, very economic and needs very less maintenance cost.

A) Laser
B) Ink‐jet
C) DotMatrix
D) Nothing

18An ………… printer is a computer peripheral that produces hard copy by spraying ink onto paper.

A) Laser
B) Inkjet
C) Dot‐Matrix
D) Nothing

19 ………… captures digital images of printed documents, graphics or other printed media.

A) Printer
B) Scanner
C) Monitor
D) Harddisk

20 …………are used to play sound.

A) Microphones
B) Speakers
C) Software
D) Hardware

21External hard disk drives are available in two main sizes (physical size), ………. and ………..

A) 2.5″ 3.5″
B) 2.5″ ‐ 1.5″
C) 2.5″ ‐5.5″
D) 4.5″ and 3.5″

22 …………….is having a copy of the current state of the system in an external hard drive, DVD or a bluray disc in
case of a system failure or crash in any means.

A) Restore
B) Adapter
C) Backup
D) Virus

23 ……… is used to measure the speed of data transfer.

A) DPI
B) Dot Pitch
C) BPS
D) Resolution

24 …………is tool we use to physically connect our computers to other units.

A) Cable
B) Projection
C) Scanner
D) Camera

25………. is the name given to the unit made of a semiconductor material and carries thousands of electronic
circuit on it.

A) Chip
B) Cable
C) Capacity
D) Nothing

26 myd12-26

What is the name of the hardware units in the picture?

A) RAM
B) Graphic Adapter
C) Sound Card
D) USB

27 myd12-27

What is the name of the computer interface in the picture?

A) IDE
B) AGP
C) ATA
D) PCI

28 myd12-28

What is the name of the computer interface in the picture?

A) IDE
B) AGP
C) ATA
D) PCI

29 myd12-29

What is the name of the computer interface in the picture?

A) IDE
B) AGP
C) SATA
D) PCI

30 myd12-30

What is the name of the printer’s part in the picture?

A) Toner
B) Ink
C) DotMatrix
D) Cartridge

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Türkçe

Hardware

Donanım

Internal

Dahili

External

Harici

Motherboard

Anakart

Drive

Sürücü

Cable

Kablo

CPU

MİB

Logicial

Lojik

Storage

Hafıza

Data

Veri

Process

İşlem

Software

Yazılım

Disc

Disk

Capacitiy

Kapasite

Removable

Taşınabilir

Hidden

Gizli

Floppy

Disket

Magnetic

Manyetik

Network

Local Area Network (LAN)

Yerel Alan Ağı (YAA)

Alternative Current

Alternatif Akım

Voltage

Voltaj (Gerilim)

Printer

Yazıcı

Scanner

Tarayıcı

Parallel

Paralel

Serial

Seri

Microphone

Mikrofon

Joystick

Oyun kolu

Speaker

Hoparlör

Network Connection

Ağ Bağlantıları

Keyboard

Klavye

Mouse

Fare

Audio

Ses

Speaker

Hoparlör

Graphic Adapter

Ekran Kartı

Video Card

Ekran Kartı

Cartridge

Kartuş

Inkjet

Mürekkep Püskürtmeli

Boot Sector

Açılış Sektörü

Dot‐Matrix

Nokta vuruşlu

RPM

Dakikadaki Dönüş Sayısı

Cache Memory

Ön Bellek

Overlock

Aşırı yükleme

Processor

İşlemci

South Bridge

Güney Köprü

North Bridge

Kuzey Köprü

Bus

Yol

Databus

Veri yolu

Device

Aygıt

Interface

Arayüz

Bandwidth

Bant genişliği

Backup

Yedekleme

Restore

Geri yükleme

Headphone

Kulaklık

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/bilisim-mesleki-yabanci-dil-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html/feed 0
Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/bilisim-mesleki-yabanci-dil-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html https://www.bilisimkonulari.com/bilisim-mesleki-yabanci-dil-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html#respond Mon, 15 Oct 2018 08:02:14 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5580

1. HARDWARE UNITS
1.1. Internal Hardware Units
1.1.1. Motherboard (Mainboard)
The motherboard provides connections for all parts of a computer. The memory, CPU, hard drives, optical drives, sound card, video card and other ports and expansion cards all connect to the motherboard directly or via cables.

1. DONANIM BİRİMLERİ
1.1. Dahili (İç) Donanım Birimleri
1.1.1. Anakart
Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarının bağlantısını sağlar. Bellek, işlemci,hard disk, optik diskler, ses kartı, ekran kartı, diğer portlar ve genişleme kartlarının tamamı anakart üzerine direk ya da via kabloları ile bağlanır.

anakart

1.1.2. CPU (Central Processing Unit)
The central processing unit (CPU) is the portion of a computer system that carries out the instructions of a computer program, to perform the basic arithmetical, logical, and input/output operations of the system.

1.1.2. MİB (Merkezi işlem birimi)
Merkezi işlem birimi (MİB) sistemin temel aritmetik, mantıksal, ve giriş / çıkış işlemlerini gerçekleştiren ve bilgisayar programı komutlarını yürüten bir bilgisayar sistemini bölümüdür.

islemci

1.1.3. RAM (Random Access Memory)
Random Access Memory (RAM) maintains temporary computer data storage. Also RAM increases your process speed according to its data transfer rate. Double data rate RAMs are known to be the fastest RAMS. (ex: DDR, DDR2, DDR3). The faster your RAM is the more you can cope with various programs at the same time.

1.1.3. RAM (Rasgele Erişimli Bellek)
Rasgele erişimli bellek bilgisayar verilerini geçici olarak tutar. Ayrıca RAM veri aktarım hızına göre işlem hızınızı artırır. Çift veri hızlı Ram ler en hızlı Ram ler olarak bilinir. (Örneğin DDR, DR2, DDR3 ). Daha hızlı RAM aynı anda çeşitli programlarla başa çıkabilir.

ram

1.1.4. Disc Drives
1.1.4.1. Hard Disk Drive
It is a storage device with very large capacity, which ranges from 1GB to Terabytes in the modern scenario. It is placed in side the cabinet of CPU. It is not a removable drive in normal circumstances. It is hidden inside the computer and cannot be seen by us. There can be one or more hard disk in the system unit of a computer.

1.1.4 Disk Sürücüleri
1.1.4.1. Sabit Disk Sürücüsü
Modern yelpazede sınırı 1 gb’dan Terabaytlara varan çok geniş kapasiteli depolama aygıtıdır. İşlemcinin yan tarafında raflı bir göze yerleştirilmiştir. Normal şartlarda taşınabilir bir sürücü değildir. Bilgisayarın iç tarafında gizlenmiştir, bizim tarafımızdan görülmez. Bir bilgisayar sisteminde bir veya daha fazla sabit disk bulunabilir.

disk-suruculeri

1.1.4.2. Optic Drives
CD-ROM – CD RW
CD-ROM reads thet data in the CD.
CD RW not only reads the data in the Cd but also writes data in the CD.

1.1.4.2 Optik Sürücüler
CD-ROM – (Sadece okunabilir bellek) Cd nin içindeki verileri okur.
CD-RW – (Okuma yazma) Yanlızca Cd içindeki verileri okumaz aynı zamanda Cd içerisine veri yazar.
DVD – ROM – DVD RW
DVD – ROM reads the data in the CD and DVD.
DVD – RW not only reads the data in the CD but also writes the data in CD veya DVD.
DVD – ROM – DVD RW
DVD-ROM Cd ve DVD içindeki verileri okur. DVD-RW Sadece Cd içindeki verileri okumaz aynı zamanda Cd ve Dvd içerisine veri yazar.

cd-romdvd-rom

1.1.5.Card Reader
It is a hardware unit that enables the data in the memory cards to be processed.

1.1.5. Kart Okuyucu
Bellek kartları içerisindeki verileri işleyebilmemizi
sağlayan bir donanım birimidir.

kart-okuyucu

1.1.6. Floppy Disk
It is a smaller capacity removable storage device. It is made up of thin and flexible plastic material. This thin plastic film is coated with a magnetic material known as iron oxide for recording data and is protected by a hard outer cover.

1.1.6. Disket
Küçük kapasiteli taşınabilir depolama birimidir. İnce ve esnek plastik malzemeden yapılmıştır. Bu ince plastik film verileri kaydetmek için demir oksit olarak bilinen manyetik bir malzeme ile kaplıdır ve sert bir dış kapak ile korunmaktadır.

disket

1.1.7. Cards
Cards are components added to computers to increase their capability. When adding a peripheral device make sure that your computer has a slot of the type needed by the device.

1.1.7. Kartlar
Kartlar bilgisayarların yeteneklerini artırmak için eklenen bileşenlerdir. Bilgisayarınıza çevresel bir aygıt eklerken bilgisayarınızda bu aygıtın ihtiyaç duyduğu yuvanın bulunduğundan emin olun.

1.1.7.1. Sound Cards
Sound cards allow computers to produce sound like music and voice.

1.1.7.1. Ses Kartları
Ses kartları bilgisayarların müzik ve konuşma gibi sesler üretmesine izin verir.

ses-karti

1.1.7.2. Video cards
Allow computers to display video and animation. Recent video cards mostly have HDMI support.

1.1.7.2. Ekran Kartları
Bilgisayarların video ve animasyon görüntülemesine izin verir. Son ekran kartları çoğunlukla HDMI desteğine sahipler.

ekran-karti

1.1.7.3. Network cards
Allow computers to connect together to communicate with each other and maintains a network jack for ethernet cable connection.

1.1.7.3. Ağ Kartları
Bilgisayarların birbirine bağlaması ve herbiriyle iletişim kurması için izin verir ve ethernet kablo bağlantısı için bir ağ jakı tutar.

ag-karti

1.1.8. Power Supply
A power supply unit (PSU) supplies direct current (DC) power to the other components in a computer. It converts general-purpose alternating current (AC) electric power from the mains to low-voltage DC power for the internal components of the computer

1.1.8. Güç Kaynağı
Bir güç kaynağı ünitesi bir bilgisayardaki diğer bileşenler için doğru akım güç sağlar. Şebekedeki genel amaçlı elektrik gücü olan alternatif akımı bilgisayarın iç bileşenleri için düşük voltajlı doğru akım gücüne dönüştürür.

guc-kaynagi

1.1.9. PC Ports

1.1.9.1. Parallel Port
Parallel ports can be used to connect a host of popular computer peripherals like:

 • Printers
 • Scanners
 • CD burners
 • External hard drives
 • Removable drives
 • Network adapters
 • Tape backup drives
 • The standard parallel port is capable of sending 50 to 100 kilobytes of data per second.

1.1.9. Bilgisayar Portları

1.1.9.1. Paralel Port

 • Paralel portlar şunlar gibi bir dizi popüler bilgisayar çevre birimini bağlamak için kullanılabilir:
 • Yazıcılar
 • Tarayıcılar
 • CD Yazıcılar
 • Harici Sabit Sürücüler
 • Taşınabilir Sürücüler
 • Ağ adaptörleri
 • Teyp yedekleme sürücüleri
 • Standart paralel port saniyede 50 ila 100 kilobayt veri gönderme yeteneğine sahiptir.

paralel-port

1.9.1.2. Serial ports
A serial port is commonly used to connect external modems, scanners or the older computer mouse to the computer.

1.1.9.2. Seri Port
Bir seri port genellikle harici modemleri, tarayıcıları ve eski bilgisayar farelerini bilgisayara bağlamak için kullanılır.

seri-port

1.9.1.3. USB Port
(Universal Serial Bus) Port USB is an industry Standard developed in the mid-1990s that defines the cables, connectors and protocols used for connection, communication and power supply between computers and electronic devices. A sample list of USB devices that you can use today includes:

 • Printer
 • Scanner
 • Microphone
 • Joystick
 • Digital camera
 • WebCam
 • Scientific data acquisition device
 • Modem
 • Speaker
 • Telephone
 • Video phone
 • Storage device such as Zip drive
 • Network connection

1.1.9.3. USB Port
(Evrensel Seri Veriyolu) 1990 ların ortalarında bir endüstri standardı olarak geliştirilen USB, bilgisayarlar ve elektronik aygıtlar arasında güç kaynağı, iletişim, bağlantı için kullanılan protokol, konnektör ve kablo olarak tanımlanır. Bugün kullanabileceğiniz USB aygıtları bir örnek listesi şunları içerir:

 • Yazıcı
 • Tarayıcı
 • Mikrofon
 • Oyun Kolu
 • Dijital Kamera
 • Web Kamerası
 • Bilimsel veri toplama cihazı
 • Modem
 • Hoparlör
 • Telefon
 • Video araması
 • Zip gibi depolama aygıtları
 • Ağ bağlantıları

usb-port

1.9.1.4. Firewire Ports
This port was originally created by Apple and standardized in 1995 as the specification IEEE 1394 High Performance Serial Bus and is very similar to Universal Serial Bus (USB). The key difference between FireWire and USB is that FireWire is intended for devices working with a lot more data — things like camcorders, DVD players and digital audio equipment.

1.1.9.4. Firewire Portu
Bu port aslında Apple tarafından 1995 yılında üretilip standartlaştırılmıştır, IEEE 1394 Yüksek Performanlı Seri Veriyolu olarak tanımlanır ve Evrensel Seri Veriyolu (USB) ye çok benzemektedir. Firewire ve USB arasındaki önemli fark şudur, FireWire çok daha fazla veri ile çalışan cihazlar için tasarlanmıştır – video kameralar, DVD oynatıcılar ve dijital ses ekipmanı gibi.

firewire-portu

1.9.1.5. PS / 2 Port
It is also called a mouse port. It is used to connect a computer mouse or keyboard. Nowadays few computers have two PS/2 ports, one for keyboard (purple) and one for Mouse (green).

1.1.9.5. P/S 2 Portu
Ayrıca fare portu olarak da bilinir. Bir bilgisayar faresini veya klavyesini bağlamak için kullanılır. Günümüzde birçok bilgisayar iki tane PS/2 portuna sahiptir, bir tanesi klayve için (mor) diğeri fare için (yeşil).

ps2-portu

1.9.1.6. Monitor Port
This connector is used to attach a computer display monitor to a computer’s video card. The connector has 15 holes.

1.1.9.6. Monitör Portu
Bu konnektör bilgisayarın ekranını bilgisayarın ekran kartına bağlamak için kullanılır. Konnektörün 15 deliği vardır.

monitor-portu

1.9.1.7. Audio/Speaker and Microphone Socket
At the back of the computer system we can find three small sockets of blue, green and pink colours used to connect speakers, audio input devices and microphones to the PC respectively. The connectors for microphone and speakers look like as shown in the adjacent figure. They are colour coded to help in troubleshooting.

1.1.9.7. Ses, Hoparlör ve Mikrofon Soketi
Bilgisayar sisteminin arkasında biz sırasıyla hoparlörleri, ses giriş aygıtlarını ve mikrofonları PC ye bağlamak için kullanılan, mavi, yeşil ve pembe renklerde üç küçük yuva bulabiliriz. Mikrofon ve hoparlörler için konnektörler bitişikteki şekilde görüldüğü gibidir. Sorun gidermede yardımcı olması için renk kodlulardır.

ses-hoparlor-mikrofon

1.9.1.8. Ethernet Port
Is a family of computer networking technologies for local area networks (LANs) commercially introduced in 1980.

1.1.9.8. Ethernet Portu
Piyasada 1980 yılında tanıtılan yerel alan ağları (LAN) için bilgisayar ağ teknolojileri ailesidir.

ethernet-portu

İngilizce                             

hHardware

Internal

External

Motherboard

Drive

Cable

CPU

Logicial

Storagge

Data

Process

Software

Disc

Capacitiy

Removable

Hidden

Floppy

Magnetic

Network

Local Area Network

Alternative Current

Voltage

Printer

Scanner

Parallel

Serial

Microphone

Joystick

Speaker

Network Connection

Keyboard

Mouse

Audio

Speaker

Graphic Adapter

Video Card

Türkçe

Donanım

Dahili

Harici

Anakart

Sürücü

Kablo

MİB

Lojik

Hafıza

Veri

İşlem

Yazılım

Disk

Kapasite

Taşınabilir

Gizli

Disket

Manyetik

Yerel Alan Ağı (YAA)

Alternatif Akım

Voltaj (Gerilim)

Yazıcı

Tarayıcı

Paralel

Seri

Mikrofon

Oyun kolu

Hoparlör

Ağ Bağlantıları

Klavye

Fare

Ses

Hoparlör

Ekran Kartı

Ekran Kartı

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/bilisim-mesleki-yabanci-dil-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html/feed 0
Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-2-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-2-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html#respond Fri, 12 Oct 2018 08:55:49 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5577 1.Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin
B) su
C) root
D) konsole

2. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

3. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

4. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

5. Dosya dizin izinleri değiştirme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Chmod
B) Lp
C) Cd
D) Mv

6. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

7.passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

8. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc
B) bin
C) usr
D) home

9. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) wheel
B) power
C) users
D) audio

10. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?

A) Kullanıcı ekleme
B) Kullanıcı hakları değiştirme
C) Konsolda oturum açma
D) Grafik ortamda oturum açma

11.“Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası
B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici
D) Komut satırı

12. Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM
B) Pico
C) Notepad
D) KWrite

13. VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :w
B) :q
C) i
D) ^X

14. Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico
B) Kate
C) KWrite
D) Ed

15. KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır.
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

16.Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .tar.gz
B) .rpm
C) .pisi
D) .deb

17. Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia
B) KLogic
C) KTechlab
D) Wine

18. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

19. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsole
B) PiSi
C) RPM
D) Portage

20. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak
B) Exe
C) Binary
D) Çomar

21. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Kurulabilir Paketler
B) Kurulu Paketler
C) Güncellemeler
D) Kaldırılacak Paketler

22. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

23. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

24. Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi remove-repo
B) pisi add-repo
C) pisi list-repo
D) pisi upgrade-repo

25. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi
B) pisi info
C) pisi upgrade
D) pisi help

26.Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi katmanlarından değildir?

A) Sistem çağrıları
B) Kabuk
C) Komut satırı
D) Çekirdek

27. Aşağıdakilerden işaretlerden hangisi oturum açan kullanıcının ev dizinini gösterir?

A) –
B) /
C) ?
D) ~

28. Aşağıdaki listeleme seçeneklerinden hangisi gizli dosyaları listelemek için kullanılır?

A) –a
B) -l
C) –h
D) –R

29. Aşağıdaki komutlardan hangisi dizin oluşturmak için kullanılır?

A) cd
B) ls
C) mkdir
D) find

30. Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin silmek için kullanılır?

A) ln
B) rm
C) mv
D) cp

31. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosya içeriğini liste halinde görüntülemek için kullanılır?

A) grep
B) mkdir
C) cat
D) host

32. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosyaları ve dizinleri arşivlemek için kullanılmaz?

A) gzip
B) gunzip
C) rar
D) tar

33. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi kullanıcı değiştirmek için kullanılır?

A) su
B) logname
C) host
D) who

34. Pardus’u geliştiren kurumumuzun adı nedir?

A) TÜBİTAK
B) TRT
C) TÜİK
D) DDK

35.(D ) Kullanıcı tarafından verilen komutlar, kabuk tarafından algılanır ve sistem çağrıları
yardımı ile çekirdeğe iletilir.

36. (Y) Bilgisayar ilk açıldığında masaüstü görüntülenir.

37.(D) İşletim sistemlerinde açılan her pencerede kullanıcının yazdığı her karakteri okuyup bilgisayarın donanımının anlayacağı gerçek komutlara çeviren kabuk çalışır.

38. (D) Açık kaynak işletim sisteminde kabuk programlama, komut satırı uygulamasında gerçekleşir.

39.(Y) Komut satırında, komutlar ve dosya isimlerinde büyük/küçük harf kullanımı önemli değildir.

40.(Y) Ağa bağlı olan bir bilgisayarda, kullanıcının dosyaları ve dizinleri ağa bağlı olan başka bir kullanıcı tarafından kullanılamaz.

41. (D) Dosyayı başka bir işletim sistemi ile paylaşmak için “Samba” servisi kullanılır.

42. (Y) Açık kaynak işletim sisteminde yazıcı paylaşımı yalnızca ağa bağlı açık kaynak işletim sistemi kurulu makineler arasında gerçekleştirilebilir.

43. (Y) Ağ üzerinden paylaştırılan yazıcı sisteme tanıtıldığında sürücü yükleme işlemi yapılmalıdır.

44. (Y) KTorrent programı ile yerel ağda dosya paylaşımı yapılabilir.

45. (D) Apollon programıile internet üzerinden dosya indirme işlemi yapılabilir.

46. (D) KTorrent programı ile dosya indirme ve gönderme işlemi yapılabilir.

47.(D) Açık kaynak işletim sisteminde dosya ve dizin izinleri de erişim açısından önem taşımaktadır.

48. (D) Paylaştırılmış dosyalara erişim sağlamak için dosya yöneticisi (Dolphin) açılır.

49. (Y) Paylaştırılmış yazıcılara erişim sadece açık kaynak işletim sistemlerinden erişim izni verilebilir.

50.(D) Linux işletim sistemi C dilinde yazılmıştır.

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-2-donem-2-yazili-calisma-sorulari.html/feed 0
Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-2-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-2-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html#respond Fri, 12 Oct 2018 08:28:17 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5574 1. Pardus ülkemizde ……………….. tarafından geliştirilmektedir.

TÜBİTAK

2. Pardus’ta Windows ta yer alan Denetim Masası’nın karşılığı …………………….. dır/dir/dur/dür.

Sistem Ayarları (TASMA)

3. Pardus’ta çalıştır komutu ………………… kısayol tuşu ile açılır.

Alt+F2

4. Pardus’ta ağ ile ilgili işlemler …………………. penceresinden yapılır.

Ağ Ayarları

5. Pardus 2011’de varsayılan web tarayıcısı ………………. dır/dir/dur/dür.

Firefox

6. Firefox’ta sayfa içinde arama yapmak için ……………………… kısayolu kullanılır.

Ctrl+F

7. Linux işletim sistemlerinde, sistem yöneticisi ……………… olarak isimlendirilmiştir.

Root

8. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri, ………………….dosyasında tutulur.

/etc/passwd

9. Pardus’ta kullanıcı ekleme, …………….. komutu ile konsoldan ya da grafik ortamdan gerçekleşebilir.

Useradd

10. Sistem yöneticisi haklarına erişmek için …………. komutu ile etkin kullanıcıya root hakları verilebilir.

Su

11. ……………….komutu ile kullanıcı hesabı ve onunla ilgili tüm dosyaları silebilirsiniz.

Userdel

12. Konsolda grup oluşturabilmek için ………………..komutu kullanılabilir.

Groupadd

13. Konsoldan ……………..komutu ile sistem üzerindeki gruba ait tüm girdileri siler.

Groupdel

14. Sistem yöneticisi hesabından çıkış için ………………… kullanılır.

Exit

15. Oluşturulan kullanıcı hesabına ………………… komutu ile belirlenir.

Passwd

16. Kullanıcı ev dizinleri genellikle …………. dizini altında bulunur.

Home

17. Kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlayan grubun adı………………….. dir/dır/dur/dür.

Wheel

18. Pardus işletim sistemi editörleri : 1- ………… 2-…………….. 3-………….. 4-…………….. dir/dır/dur/dür.

Nano, KWrite, KAte, Vim

19. Pardus işletim sistemi editörlerinde yazdırma kısayol tuşu ………………….. dir/dır/dur/dür.

Ctrl+P

20. Pardus işletim sistemi editörlerinde kaydetme kısayol tuşu ………………….. dir/dır/dur/dür.

Ctrl+S

21. Pardus işletim sistemi editörlerinde yazdırma dosya açma kısayol tuşu ………………….. dir/dır/dur/dür.

Ctrl+O

22. ………………, bir uygulamayı ya da işletim sisteminin bir parçasını, tüm bileşenleriyle toplu olarak ifade eden kavramdır.

Paket

23. Pardus’ta bulunan paket yöneticisi, …………….. olarak adlandırılmaktadır.

Pisi

24. Pardus’ta Windows programlarını çalıştırabilmek için ……………. Emülatörü kullanılır.

Wine

25. ………………. grubuna ait olan bir kullanıcı görüntü aygıtına erişebilir.

Video

26. ……………… grubuna ait olan bir kullanıcı çevre birimlerini kullanabilir.

Pnp

27. Pardus programlarının yer aldığı (indirildiği) alanlara ……………… denir.

Depo

28. Günümüzde kullanılan Pardus’ların dosya uzantısı ………………… dir/dır/dur/dür.

.deb

29. Komut satırında paket araması yapan komut …………………….. dir/dır/dur/dür.

pisi search

30. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu ……………………………….. dir/dır/dur/dür.

pisi install

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-2-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html/feed 0
Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari-2.html https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari-2.html#respond Fri, 12 Oct 2018 08:01:25 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5571 1. (Y) Unix işletim sistemi GPL lisansa sahiptir.

2. (D) Unix işletim sistemi C programlama dili ile yazılmıştır.

3. (D) GPL açık kaynak kodlu yazılımların özgürce dağıtılmasını düzenleyen bir lisans anlaşmasıdır.

4. (Y) Linux işletim sistemleri NTFS dosya sistemini kullanır.

5. (D) Sabit diskte biosun ilk okuduğu bölüme MBR( Master Boot Record) denir.

6. (D) Pardus’da sistem belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda harddisk üzerinde bellek olarak kullanılan alana takas alana (Swap) denir.

7. (Y) Pardus işletim sistemi sadece DVD’den kurulabilir.

8. (D) Pardus’da kurulum aracı olarak YALI yazılımı kullanılır.

9. (D) Pardus Linux çekirdeği kullanan bir işletim sistemidir.

10. (D) “OpenOffice, Pardus işletim sisteminde ve Linux sistemlerde sıkça kullanılan ofis programları paketidir.

11. (Y) Hesaplama yapmak için Write yazılımı kullanılır.

12. (Y) KCalc, bir web tarayıcı uygulamasıdır.

13. (D) Writer yazılımında tablo oluşturulabilir ve düzenlenebilir.

14. (D) Impress yazılımında Slayt geçişi seçeneklerine tıklandığında ön izleme ile seçeneğin etkisi görülebilir.

15. Linux işletim sistemlerinde kullanılan grafik ara yüz alt yapısı hangisidir?

A) Kaptan
B) X Window
C) Minix
D) Panel

16. Aşağıdakilerden hangisi kaptan ayar sihirbazı ile değiştirmek mümkün değildir?

A) Mouse sağ / sol el kullanım şekli
B) Kullanılacak menü stili
C) Kullanıcı adı ve parola
D) Masaüstü duvar kağıdı

17. Pardus ile birlikte gelen masaüstü ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gnome
B) Xfce
C) Open Box
D) KDE

18. Aşağıdakilerden hangi KDE temel bileşenlerinden değildir?

A) Masaüstü
B) Panel
C) Root
D)Masaüstü Dizini

19. Aşağıdakilerden hangisi panel üzerinde ön tanımlı olarak bulunmaz?

A) Uygulama Çalıştırıcısı
B) Çöp Kutusu
C) Görev Yöneticisi
D) Sistem Çekmecesi

20. Aşağıdakilerden hangisi pardus ile hazır gelen masaüstü etkinliklerinden değildir?

A) Masaüstü
B) Gazete
C) Dizin Görünümü
D) Ev Dizini

21. Aşağıdakilerden hangisi Linux dosya sisteminde en üstte bulunan dizindir?

A) /Home
B) /Bin
C) /
D) /Usr

22. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Linux dosyalarına isim verilirken kullanılamaz?

A) “.”
B) “-“
C) “_”
D) “*”

23. Aşağıdakilerden hangisi Linux’da dosya ve dizinlerin isimlerini yeniden adlandırma işlevi görür?

A) F1
B) F2
C) F3
D) F4

24. Aşağıdakilerden hangisi bulunulan dizinde konsolu açmak için kullanılır?

A) F1
B) F2
C) F3
D) F4

25. Aşağıdakilerden hangisi Dolphin dosya yöneticisinde taşıma silme gibi işlemleri geri almak için kullanılır?

A) Ctrl+Z
B) Ctrl+X
C) Ctrl+C
D) Ctrl+V

26. Linux sistemlerde kullanıcıların kişisel verileri aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur?

A) /Home
B) /Bin
C) /tmp
D) /Usr

27. Aşağıdakilerden hangisi donanımlarla iletişim kurulması için gerekli olan aygıt dosyalarını içeren dizindir?

A) /root
B) /boot
C) /dev
D) /lib

28. Aktif dizinde rehber dosyasına, dosya sahibi için tüm izinler, gruba ve diğer kullanıcılara hiçbir izni vermeyecek şekilde erişim izin komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) chmod 700 rehber
B) chmod 577 rehber
C) chmod rehber 077
D) chmod 522 rehber

29. Aktif dizinde çalışırken etkinlik.txt dosyasını sıkıştırarak arşivleyecek komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) tar –xvf etkinlik.txt
B) tar –cvzf etkinlik.txt
C) gunzip etkinlik.txt.tz
D) tar –cf etkinlik.txt.tgz

30. Pardus’da paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) KDE
B) Dolphin
C) PiSi
D) Konsol

31. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) /etc/tmp dizini
B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini
C) /etc/hosts dizini
D) /etc/resolv.conf dosyası

32. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz?

A) DEVICE
B) GATEWAY
C) HOSTNAME
D) NISDOMAIN

33. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi makine ismi dönüşümleri için
kullanılan metotlardan birisi değildir?

A) /etc/hosts dosyasının kullanımı
B) home/network dizininin kullanımı
C) DNS sunucu kullanımı
D) NIS sunucu kullanımı

34. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arp
B) Ftp
C) Traceroute
D) Ping

35. Aşağıdakilerden hangisi gelen Kmail’in desteklediği gelen e-posta protokollerinden birisidir?

A) SMTP
B) http
C) POP3
D) FTP

36. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin
B) su
C) root
D) konsole

37. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

38. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

39. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

40. Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B)Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C)Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D)0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

41. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

42. passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

43. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc
B) bin
C) usr
D) home

44. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) wheel
B) power
C) users
D) audio

45. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?

A) Kullanıcı ekleme
B) Kullanıcı hakları değiştirme
C) Konsolda oturum açma
D) Grafik ortamda oturum açma

46. “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası
B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici
D) Komut satırı

47. Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM
B) Pico
C) Notepad
D) KWrite

48. VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :w
B) :q
C) i
D) ^X

49. Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico
B) Kate
C) KWrite
D) Edit

50. KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır.
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

51. Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .tar.gz
B) .rpm
C) .pisi
D) .deb

52. Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia
B) KLogic
C) KTechlab
D) Wine

53. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

54. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsole
B) PiSi
C) RPM
D) Portage

55. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak
B) Exe
C) Binary
D) Çomar

56. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Kurulabilir Paketler
B) Kurulu Paketler
C) Güncellemeler
D) Kaldırılacak Paketler

57. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

58. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

59. Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi remove-repo
B) pisi add-repo
C) pisi list-repo
D) pisi upgrade-repo

60. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi
B) pisi info
C) pisi upgrade
D) pisi help

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-2-yazili-calisma-sorulari-2.html/feed 0
Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html#respond Fri, 12 Oct 2018 07:33:09 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5563 1- Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımına ne ad verilir?

İşletim sistemi

2- Üzerinde çalışan uygulamaların belleğe, disk ve diğer aygıtlara erişimini sağlamak, birden çok yazılım aynı anda çalıştığında kaynak yönetimini yürüterek birbirleri ile çakışmamalarını sağlamaktan sorumlu olan sistem yazılımına ne ad verilir?

İşletim sistemi

3- Kaynak kodu isteyen herkese açık olan yazılımlara ne ad verilir?

Açık kaynak kodlu yazılım

4- Yazılımı sınırsız kullanma özgürlüğünün olduğu, nasıl çalıştığını inceleme ve amaçlara uygun değiştirme özgürlüğünün olduğu, kopyalarını sınırsız dağıtma değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğünün olduğu lisans türüne ne ad verilir?

Genel Kamu Lisansı (GPL)

5- Linux hangi programlama dili ile yazılmıştır?

C

6- Linux’u ortaya çıkaran bilim adamının adı nedir?

Linus Torwalds

7- Tabanlara göre bazı Linux dağıtımları nelerdir?

Debian Tabanlı: Knoppix, Ubuntu,Elive
Gentoo Tabanlı: Gentoox, Nova, VidaLinux
RPM Tabanlı: Red Hat, Suse, Mandriva, Fedora
SlakWare Tabanlı: Slax, Wolvix

8- Pardus ülkemizde hangi kurum tarafından geliştirilmektedir?

TÜBİTAK

9- Pardus son sürümü ne tabanlıdır?

Debian

10- Pardus simgesinde yer alan hayvanın adı nedir?

Pars

11- Pardus 2011’de kurulum sisteminin adı nedir?

Yalı

12- Pardus dosya sistemi olarak ne kullanmaktadır?

Ext4

13- Pardus’ta kullanıcı dosyalarını konumlandırmak için hangi dizin kullanılır?

/home

14- Pardus’da sistem belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda harddisk üzerinde bellek olarak kullanılan alana takas alana ne ad verilir?

Swap

15- Pardus 2011’de açılış yöneticisinin adı ne olarak geçmektedir?

Grub

16- Pardus’ta sistem yöneticisinin adı nedir?

Root

17- Pardus işletim sisteminin kurulabileceği sanal makine isimleri nelerdir?

Virtual Box, VMware, Virtual Pc

18- Unix ve Linux türevi işletim sistemlerinde grafik ara yüz altyapısı ne olarak adlandırılır?

X-Window

19- Linux’ta masaüstü ortamlarının adları nelerdir?

KDE, GNOME

20- Windows’ta yer alan denetim masasının Pardus 2011’de karşılığı nedir?

TASMA

21- Pardus 2011’de kurulumdan sonra masaüstü ortamına ilk girdiğinizde temel yapılandırma ve masaüstü kişiselleştirmenizi sağlamak için karşılayan pencerenin adı nedir?

Kaptan Ayar Sihirbazı

22- Pardus’ta menü isimlerinin adları nelerdir?

Kickoff-Basit-Lancelot

23- Panelde ya da masaüstünde çalışan, bilgisayarın ses ayarlarını yapmak, saat ve tarihi göstermek, farklı masaüstlerine geçiş yapılmasını sağlamak gibi işlevleri olan küçük uygulamalara ne ad verilir?

Programcıklar

24- Pardus 2011’de Panel yer alan bölümlerin isimleri nelerdir?

aik-kaynak11-24

25- Pardus’ta pencere kapatmak için kısayol tuşuna ne ad verilir?

Alt+F4

26- Pardus’ta komut penceresini açan kısayol tuşu nedir?

Alt+F2

27- aik-kaynak11-27
Pardus 2011’de simgesinin karşılığı nedir?

Kapat

28- aik-kaynak11-28
Pardus 2011’de simgesinin karşılığı nedir?

Yeniden başlat

29- aik-kaynak11-29
Pardus 2011’de simgesinin karşılığı nedir?

Kilitle

30- aik-kaynak11-30
Pardus 2011’de simgesinin karşılığı nedir?

Kullanıcı Değiştir

31- Pardus 2011’de bir dosyanın büyüklüğü ne kadar ile sınırlıdır?

2GB

32- Root dizinin simgesi nedir?

/

33- Pardus 2011’de dosya yöneticisinin adı nedir?

Konqueror, Dolphin

34- Konsole ekranında yeni dosya oluşturmanın komutu nedir?

Touch

35- Konsole ekranında yeni dizin oluşturmanın komutu nedir?

Mkdir

36- Konsole ekranında dosya silmenin komutu nedir?

Rm

37- Konsole ekranında dosya kopyalamanın komutu nedir?

Cp

38- Konsole ekranında dosya taşımanın komutu nedir?

Mv

39- Konsole ekranında dosya dizin ayarlarının değiştirme komutu nedir?

Chmod

40- Konsole ekranın bir dizine geçiş yapmak için kullanılan komuta ne ad verilir?

Cd

41- Pardus’ta dosya sıkıştırma komutu nedir?

Rar, Tar

42- Pardus 2011’de hesap makinasının adı nedir?

KCalc

43- Microsoft Word’ün Pardus 2011’de karşılığı nedir?

Open Office Writer

44- Microsoft Excel’in Pardus 2011’de karşılığ nedir?

Open Office Calc

45- Microsoft Powerpoint’in Pardus 2011’de karşılığı nedir?

Open Office Impress

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari.html/feed 0
Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları-Klasik https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari-klasik.html https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari-klasik.html#respond Wed, 10 Oct 2018 16:40:21 +0000 https://www.bilisimkonulari.com/?p=5558 1-İşletim sistemi nedir?

Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.

2-Bir işletim sistemi kavramsal olarak kaç gruptur? Ve nelerdir?

3 gruptur.
1- Kullanıcı arayüzü 2- Alt düzey sistem işlevleri 3- Çekirdek

3- Linux işletim sistemi hangi programlama dili ile yazılmıştır?

C programlama dili ile yazılmıştır.

4-Linux dağıtımları tabanlara göre kaça ayrılmaktadır ve nelerdir?

4’e ayrılmaktadır. 1-Debian 2-Slackware 3- RPM 4- Gentoo

5-Pardus hakkında bilgi veriniz?

1-Linux işletim sistemidir. 2- TÜBİTAK tarafından geliştirilmektedir. 3- Türkçe’dir

6-Linux işletim sisteminde root nedir?

Sistem yöneticisine verilen addır.

7-GPL lisansı nedir?

Richard Stallman tarafından geliştirilen yaygın kullanılan bir özgür yazılım lisansıdır.

8-X-Window nedir?

Unix ve Linux türevi işletim sistemlerinde grafik ara yüz altyapısına verilen addır.

9-Linux/Unix türevli işletim sistemlerinde çeşitli masaüstü ortamları bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

1-KDE 2-XFCE 3-GNOME 4-IceWM

10-Kaptan ayar sihirbazı (Kaptan masaüstü) nedir?

Pardus’da kurulumdan sonra masaüstü ortamına ilk girdiğinizde temel yapılandırma ve masaüstü kişiselleştirmenizi sağlamak için kullanılan penceredir.

11-/home dizini nedir?

Her kullanıcının, yalnızca kendisinin erişebileceği bir dizinin bulunduğu üst dizindir.

12- ac-kapatŞekildeki Pardus işletim sistemi simgeleri hangi amaç için (soldan sağa) kullanılmaktadır?

Çık/Kilitle/Kapat

13-Linux’te yer alan aygıt dosyalarını yazınız?

1-Karakter aygıt dosyaları 2- Blok aygıt dosyaları 3- Kuyruk dosyaları

14-Linux’ta /tmp dizini ne için kullanılmaktadır?

Herkesin kullanabildiği, genellikle geçici dosyaların bulunduğu dizindir.

15- Linux’ta /root dizini ne için kullanılmaktadır?

Sistemdeki en yetkili root kullanıcısının kişisel dizinidir.

16- touch komutu Linux’te ne için kullanılmaktadır?

Yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır.

17-cp komutu Linux’te ne için kullanılmaktadır?

Dosya kopyalamak için kullanılır.

18-cd komutu Linux’te ne için kullanılır?

Çalışma dizinini değiştirmek için kullanılır.

19- KCalc nedir?

Pardus ile birlikte gelen gelişmiş bir hesap makinesi uygulamasıdır.

20-tar komutu Linux’te ne için kullanılmaktadır?

Linux sistemlerde dosyaların arşivleme ve sıkıştırma işlemleri için kullanılan komuttur.

]]>
https://www.bilisimkonulari.com/acik-kaynak-isletim-sistemi-1-donem-1-yazili-calisma-sorulari-klasik.html/feed 0