Flash Daire Maske Animasyonu | Bilişim Konuları

Flash Daire Maske Animasyonu

Dinamik Metin Alanları

Dinamik Metin alanları güncellenen yazılar için kullanılır. Fiyatlar, haberler, hava
durumu gibi devamlı değişen metinler için kullanmak uygundur. Bu tür değişiklikleri
sağlamak için Animasyon yazılımı programlama dili kullanılır.

Dinamik metin alanları eklemek için;

 Metin aracı ile sahne üzerine bir metin alanı ekleyin ve metin türünü Dinamik
Metin olarak değiştirin.

Flash ile yapılmış güzel bir başka maske animasyonu. Bu örnekte bir soldan sağa doğru hareket eden bir daire yada oval ile maskelenmiş bir resim bulunmaktadır. Resim dairenin arkasından görünmektedir. Daire önce soldan sağa daha sonra da sağdan sola doğru hareket etmektedir.


Uygulama dosyası için Tıklayınız.


<< Önceki Yazı

Yorum Yap