Flash ile yapılmış başka bir güzel yazı animasyonu | Bilişim Konuları

Flash ile yapılmış başka bir güzel yazı animasyonu

Sembol Oluşturma

Yeni sembol oluşturmak için;

 Ekle > Yeni Sembol (Ctrl + F8) komutunu seçin.

 Ekrana gelen Yeni Sembol Oluştur iletişim penceresinde sembole vereceğiniz
ismi ad kutusuna yazın. Bu ad programlama bölümünde önem arz etmektedir.
Animasyon yazılımı siz adı değiştirmediğiniz sürece sembol1, sembol2 vb.
şekilde otomatik olarak adlandırma yapacaktır.

Klasör bölümüne tıklayarak istenirse sembol bir klasörde saklanabilir. Önceden
açılmış bir klasör varsa seçin. Bir klasör yoksa yeni oluşturabilir ve klasöre isim
verebilirsiniz. Varsayılan olarak kütüphane kökünde semboller saklanır.

Flash ile çizilmiş güzel bir başka bir yazı animasyonu

Uygulama dosyası için Tıklayınız.

Yorum Yap