Flash ile yapılmış hareket eden araba animasyonu | Bilişim Konuları

Flash ile yapılmış hareket eden araba animasyonu

Görünmez Bir Düğme Oluşturma

Görünmez bir sembol oluşturulmak istenildiği zaman düğmenin durumlarına şekil
çizilmeden elde edilebilir. Sadece düğmenin Vuruş durumuna tıklama alanı belirtilerek
düğmenin etkin bölgesi belirlenmelidir.

Görünmez bir düğme eklemek için;

 Ekle > Yeni Sembol (Ctrl + F8) komutunu seçin.
 Ekrana gelen Yeni Sembol Oluştur iletişim penceresinden sembole bir isim
verin.
 Sembol türünü düğme olarak seçin

Flash ile çizilmiş güzel bir hareket eden araba animasyonu. Araba hareket ederken aynı anda tekerlekler dönüyor duman animasyonu ve lamba animasyonuda devam ediyor.

Uygulama dosyası için Tıklayınız.

Leave a Comment