Flash Kare Maske Animasyonu | Bilişim Konuları

Flash Kare Maske Animasyonu

SEMBOLLER

Animasyon yazılımı çizilen şekilleri veya çalışma içerisine aktarılan şekilleri
sembollere dönüştürerek kütüphanede saklayabilir. Kütüphanede saklanan bu semboller daha
sonra çalışılan dokümanlarda da kullanabilir.

Bir sembol, başka bir uygulamadan içe aktarıldığında resimleri içerebilir. Oluşturulan
herhangi bir sembol, otomatik olarak geçerli belgenin kitaplığının parçası hâline gelir.

Örnek, bir sembolün Sahne üzerinde bulunan veya başka bir sembolün içinde
yuvalanmış bir kopyasıdır. Örnek, üst öğe sembolünden renk, boyut ve işlev bakımından
farklı olabilir. Sembolü düzenlemek onun örneklerinin tümünü günceller ancak bir sembolün
bir örneğine efekt uygulamak sadece o örneği günceller.

Sembol kullanımı önemli bir oranda dosya boyutunu azaltır çünkü tekrar tekrar çizim
yapılarak dosya boyutunun büyümesinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca sembolü oynatıcı bir
kere yüklediği için animasyon da daha hızlı yüklenecektir.

Örnekler bir sembolün birden fazla olarak sahnede kullanılmasını sağlayan sembol
kopyalarıdır. Sembolde yapılan değişiklik tüm örnekleri etkiler ama bir örnekte yapılan
değişiklik hem diğer örnekleri hem de sembolü etkilemez.

Flash ile yapılmış güzel bir başka maske animasyonu. Bu örnekte bir soldan sağa doğru hareket eden bir kare ile maskelenmiş bir resim bulunmaktadır. Resim karenin arkasından görünmektedir.

Uygulama dosyası için Tıklayınız.


Sonraki Yazı >>

Yorum Yap