Garfik Animasyon 1.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Garfik Animasyon 1.Dönem 2.Yazılı-2

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Grafik Animasyon Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi ekranda görüntüyü oluşturan noktalara verilen addır?

A) Piksel B) Nokta C) Resolasyon D) Çözünürlük

2. Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası formatı değildir?

A) Png B) Jpg C) Gif D) Avi

3. Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımının düzenlenebilir dosya formatıdır?

A) Psd B) Png C) Jpg D) Eps

4. Görüntü işleme yazılımında yeni belge oluşturmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) Ctrl S B) Ctrl N C) Ctrl Z D) Ctrl O

5. Yeni belge oluşturulurken aşağıdakilerden hangi ölçü birimi kullanılamaz?

A) Piksel B) inç C) Santimetre D) Milimetre

6. Aşağıdakilerden hangisi özellikler denetçisi panelinin, varsayılan olarak ekrandaki yerini doğru olarak göstermektedir?

A) Üstünde B) Altında C) Sağında D) Solunda

7. Aşağıdakilerden hangisi araçlar panelinin bölümlerinden biri değildir?

A) Seç B) Web C) Resim D) Görünüm

8. Seçim alanına ekleme yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi ile bitmap seçim araçları kullanılmalıdır?

A) Ctrl B) Alt C) Shift D) Tab

9. Seçim alanından çıkarma yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi ile bitmap seçim aracı kullanılmalıdır?

A) Ctrl B) Alt C) Shift D) Tab

10. Birden fazla nesne seçmek için seçim aracı aşağıdakilerden hangisi ile kullanılmalıdır?

A) Ctrl B) Alt C) Shift D) Tab

11. Aşağıdaki araçlardan hangisi rötuş işlemi için kullanılmaz?

A) İşaretçi B) Leke C) Silgi D) Lastik Damga

12.Çalışma alanına kılavuz eklemek için aşağıdaki hangi araçtan faydalanılır?

A) Araçlar paneli B) Menüler
C) Özellikler denetçisi D) Cetveller

13. Daire çizmek için elips aracı aşağıdaki hangi tuşla birlikte kullanılır?

A) Ctrl B) Shift C) Alt D) Tab

14. Merkezden dikdörtgen çizmek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanılır?

A) Ctrl B) Shift C) Alt D) Tab

15. Çalışma alanında her işlemi kaydeden panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi B) Stiller C) Geçmiş D) Katmanlar

16. Aktif filtreler aşağıdaki hangi panelde yer alır?

A) Katmanlar B) Araçlar C) Stiller D) Özellikler denetçisi

17. Kaydedilen stiller aşağıdaki hangi panelden kullanılır?

A) Katmanlar B) Araçlar C) Özellikler denetçisi D) Stiller

Aşağıdaki soruları Doğru veya Yanlış olarak cevaplayınız.

18. (D) Araçlar paneli konularına göre bölümlere ayrılmıştır.

19. (D) Görüntü işleme yazılımı panelleri esnek bir yapıya sahiptir.

20. (Y) Görüntü işleme yazılımı içindeki paneller kapatılamaz.

21. (D) Özellikler denetçisi araçların seçili nesnenin özelliklerini gösterir.

22. (D) Gif formatı ile hareketli resim oluşturulabilinir.

23. (D) Katmanlar; Görüntü işleme yazılımı içinde nesneleri organize etmekte kullanıcıya yardımcı olur.

24. (Y) Kilitlenen katmanların kilitleri tekrar kaldırılamaz.

25 (D) Katmanlar gizlendiği zaman tuval üzerinde katman nesneleri de gizlenir.

26.(Y) Katman içindeki nesnelerin sıralaması değiştirilemez.

27. (D) Nesnelerin renklerinin değişimi özellikler denetçisinden yapılabilir.

28. (Y) Görüntü işleme yazılımı uygulamalarında yuvarlak köşeli dikdörtgen çizilemez.

29. (D) Nesnelere doku, “özellik denetçisinden” eklenir.

30. (D) Tek katmanlı düzenlemede, sadece seçili katman nesneleri aktif olur.

31. (D) Görüntü işleme yazılımı varsayılan dolgu rengini siyah, kontur rengini beyaz olarak ayarlar.

32. (Y) Görüntü işleme yazılımında nesneleri hizalamak için bir panel bulunmamaktadır

33. (D) Görüntü işleme yazılımı, standart metin özellikleri yanında web için metin özellikleri de sunar.

34. (Y) Görüntü işleme yazılımı sabit genişlikte bir alan içine metin yazmaya izin vermez.

35. (Y) Görüntü işleme yazılımında metin sadece soldan sağ doğru yazılabilir.

36. (Y) Görüntü işleme yazılımında metin denetimi Türkçe olarak yapılabilir.

37. (D) Görüntü işleme yazılımı dışardan metin almaya izin verir.

38. (D) Çizgi aracı shift tuşu ile birlikte kullanılırsa 45o lik açı ile çizgi çizilir.

39. (D) Bir nesneye ait nitelikler başka bir nesneye kopyalanabilir.

40. (D) Görüntü işleme yazılımı ile çizgiye ok uçları ekleyebilirsiniz

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap