Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı-2

1. nokta-  yandaki kontrolün ismi ve görevi nedir?
Cevap:  Radyo Düğmesi(RadioButton)’dir. İşaretlenebilen bir düğmedir. “CheckBox” tan farklı olarak sayfada bulunan radyo düğmelerinden sadece biri işaretlenebilir.
2. Silverlight’ta nesnelerin IsEnabled özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
Cevap: Nesneleri aktif ya da pasif yapmak için kullanılır. Aktif olması için “True”, pasif olması için ise    “False” değerini almalıdır.
3. Bir Silverligh projesinde bulunan AnaSayfa.xaml ve AnaSayfa.xaml.cs dosyaları hakkında bilgi veriniz.
Cevap: AnaSayfa.xaml dosyasında projemizin XAML kodları, AnaSayfa.xaml.cs dosyasında C# kodları tutulur.
4. Bir Silverligh projesinde Solution  penceresi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Projemize ait dosyaların bulunduğu penceredir.
5. txtBirimFiyat.Text nesnesindeki metin verisini, Single tipindeki birimFiyat değişkenine atayan komutu  yazınız.
Cevap: birimFiyat = Single.Parse(txtBirimFiyat.Text);
6. XAML nedir? Açıklayınız.
Cevap: XAML ile silverlight uygulamalarında görsel ara yüz hazırlanır. Silverlight’ın tasarım aşamasında XAML etiketleri kullanılır.
7. r1, r2, r3 isimli RadioButtonlar bulunmaktadır. Bu radio butonlardan r1 seçiliyse int tipindeki KDV değişkenine 0, r2 seçiliyse KDV değişkenine 15, r1 seçiliyse KDV değişkenine 18 değerini atayan
Cevap:

if (rB1.IsChecked == true)

KDV = 0;

if (rB2.IsChecked == true)

KDV = 15;

if (rB3.IsChecked == true)

KDV = 18;

8. textBox1.Text nesnesinin içeriği boşsa  “Lütfen Bilgi giriniz”, doluysa textBox1.Text nesnesinin içeriğini mesaj olarak veren C# kodunu yazınız.
Cevap: if (String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))

MessageBox.Show(“Lütfen Bilgi Giriniz..”);

else

MessageBox.Show(textBox1.Text);

9. XAML dilinde tanımlanan ilk eleman, root eleman olarak adlandırılır. Root eleman ile ilgili bilgi veriniz.
Cevap: UserControl, bir root elemandır. Root elemanlarının kapsadığı panel elemanları ise Stackpanel, Grid, Canvas ve Border gibi yerleşim panelleridir.
10. if (cal1.SelectedDate != null)

{

MessageBox.Show(cal1.SelectedDate.ToString());

}

Yukarıdaki C# kodlarının ne yaptığını açıklayınız.

Cevap: cal1 isimli takvim nesnesinden bir tarih seçildiyse, bu tarih bilgisini ekranda mesaj olarak gösteren C# kodudur.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap