Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1- Silverlight uygulamalarında görsel arayüz hangisi ile hazırlanır?

XAML

2- Projeye eklediğin AnaSayfa.xaml dosyasının C# kodları, varsayılan olarak hangi dosyada yer alır?

Anasayfa.Xaml.Cs

3- Yeni bir Silverlight projesi açtığında uygulamanın ilk çalışması, yeniden aktifleştirilmesi,
kapanması vb. durumlarda ele alınabilecek metodlara sahip varsayılan sınıfı ne içinde yer alır?

App.Xaml.Cs

4- Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne hangisidir?

Checkbox

5- C# ile geliştirlen Silverlight sayfasının tasarım dosyasının uzantısı nedir?

Xaml.Cs

6- Bir Silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için hangi program kullanılır?

Expression Blend

7- Silverlight ne tabanlı bir geliştirme ortamıdır?

Web

8- Bir butonun projedeki ismine ne ad verilir?

Name

9- Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun hangi özelliğini kullanırız?

Content

10- Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ne ad verilir?

Desgin View

11- Bir checkBox nesnesinin seçili olup olmadığı hangi özelliği kontrol edilerek anlaşılır?

IsChecked

12- Silverlight’ın tasarım aşamasında ne etiketleri kullanılır?

XAML

13- Uygulamaların çalıştığı pencerelerin şeffaflığı, renklerin daha belirgin ve etkin kullanımı gibi
özellikleri ile karşımıza çıkan yeni nesil Form uygulamalarına ve vektörel arayüzlere verilen isme ne ad verilir?

WPF

14- Silverlight projesi derlenip çalıştırıldığı zaman oluşturduğu dosyanın uzantısı nedir?

XAP

15- Oluşturduğumuz projeler, proje klasörünün içinde hangi dosya içerisinde yer almaktadır?

Bin>Debug

16- Silverlight projesinde oluşturulan AppManifest.xaml dosyası uygulama içerisinde kullanılacak hangi dosyaların kaydedildiği dosyadır?

DLL

17- Form uygulamalarından bildiğimiz property kavramı ve event’lar XAML’de ne olarak adlandırılır?

Attribute

18- XAML’de ilk tanımlanan eleman, hangi eleman olarak adlandırılır?

Root

19- Yatay veya dikey olarak çok sayıda nesneyi gruplamayı sağlayan nesnenin adı nedir?

Stackpanel

20-gui1-1-20

Silverlight’ta bir proje açıp içerisine Label, Button, TextBox ekleyip; yandaki gibi tarayıcıda çalıştırıldığında TextBox içerisine bir değer girilip Selamla (Button) tıklanıldığında şekilde ki gibi TextBox içerisinde ki değeri uyarı verecek; girilmese butona tıklanıldığında hiçbir eylem yapmayacak kodu yazınız?

gui1-1-201

21- Html sayfamızı ekrana getirmek için Solution Explorer penceresinde HTMLPage1.htm dosyasının üstüne sağ tıklayarak gelen menüden …………….. seçeneğini seçelim. Böylece projeyi çalıştırmak için F5 tuşuna bastığınızda projemiz html sayfasını çalıştıracaktır. Noktalı kısımlara ne gelmelidir?

Set As Start Page

22- DesignHeight nedir?

Tasarım Yüksekliği

23- DesignWidth nedir?

Tasarım Genişliği

gui1-1-23

24- Yukarıdaki şekilde 24 numara neye karşılık gelmektedir?

Element

25- Yukarıdaki şekilde 25 numara neye karşılık gelmektedir?

Attribute

26- Yukarıdaki şekilde 26 numara neye karşılık gelmektedir?

Property & Events

27- ………. resim, video veya diğer görselliklerin İnternet ortamında kullanılmasını tanımlar. Kısaca yüksek kalitede görsel efektler ve animasyonlarla desteklenebilen ekranları ifade etmektedir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

RIA

28- Silverlight projesini hangi tuş ile çalıştırmaktayız?

F5

29- Anasayfa.Xaml.Cs olan bir dosya hangi programlama dil ile yazılmıştır?

C#

30- Anasayfa.Xaml.Vb olan bir dosya hangi programlama dil ile yazılmıştır?

Visual Basic

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap