Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı

1. XAML nedir? Açıklayınız.

Cevap:XAML ile silverlight uygulamalarında görsel ara yüz hazırlanır. Silverlight’ın tasarım aşamasında XAML etiketleri kullanılır.

2. Checkbox nesnesi ne işe yarar? Açıklayınız.

Cevap: Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne Checkbox nesnesidir.

3. Expression Blend programı hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Bir Silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için kullanılan programdır.

4. Buton, label gibi nesnelerin Content özelliği ne işe yarar? Yazınız.

Cevap: Silverlight uygulamasında label veya butonun üstünde görünmesini istediğimiz yazıyı onunContent özelliğine yazarız.

5. Silverlight uygulamalarında bir nesnenin margin özelliği neyi ifade eder? Yazınız.

Cevap: Bir nesnenin sol, üst, sağ ve alt dış kenar boşlukları margin özelliği ile belirlenir.

6. Silverlight uygulamalarında kullanılan Stackpanel nesnesi ne işe yarar? Açıklayınız.

Cevap: Yatay veya dikey olarak çok sayıda nesneyi gruplamayı sağlayan nesneStackpanel nesnesidir.

7. checkBox nesnesinin IsChecked özelliği ne işe yarar? Yazınız.

Cevap: Bir checkBox nesnesinin seçili olup olmadığı IsChecked özelliği kontrol edilerek anlaşılır.

8. Silverlight projelerinde F5 tuşu ne işe yarar? Yazınız.

Cevap: Silverlight projelerini F5 tuşu ile çalıştırırız.

9. ComboBox nesnesinin SelectedIndex özelliği neyi ifade eder? Yazınız.

Cevap: ComboBox nesnesinde seçili olan elamanın index numarasını ifade eder.

10. Silverlight uygulamalarında kullanılan comboBox nesnesinin items özelliği ne işe yarar? Yazınız.

Cevap: Silverlight projesinde comboBox’a eleman eklemek için items özelliği kullanılır.

11. Silverlight uygulamalarında nesnelerin name özelliği ne işe yarar? Yazınız.

Cevap:Bir butonun projedeki ismini name özelliği ile belirleriz.

12. Privatevoid button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
MessageBox.Show(textBox1.Text);
}

Yukarıdaki kodların ne işe yaradığını yazınız.

Cevap:button1’e tıklandığında, eğer textBox1.Text nesnesinin içeriği doluysa, bu içeriği mesaj olarak ekrana yazar.

Not:1-11.Sorular 8’er, 12.Soru 12 Puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap