Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Silverlight uygulamalarında görsel arayüz hangisi ile hazırlanır?

A) XML
B) HTML
C) XAML
D) AJAX

2. XAML için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) XML-tabanlı deklaratif bir dildir.
B) Silverlight uygulamalarının kullanıcı arayüzündeki elementlerini oluşturmak için kullanılır.
C) Silverlight uygulamalarında elementleri uygun bir düzende yerleştirmek için kullanılır.
D) Açılımı şöyledir: Xapplication Accaptable Markup Language

3. Projeye eklediğin AnaSayfa.xaml dosyasının C# kodları, varsayılan olarak hangi dosyada yer alır?
A) AnaSayfa.cs
B) AnaSayfa.xaml.cs
C) AnaSayfa.xml.cs
D) AnaSayfa.xaml.aspx

4. Yeni bir Silverlight projesi açtığında uygulamanın ilk çalışması, yeniden aktifleştirilmesi, kapanması vb. durumlarda ele alınabilecek metodlara sahip varsayılan sınıfı aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A) App.xaml.cs
B) App.debud.cs
C) App.xaml
D) MainPage.xaml

5. Aşağıdakilerden hangisi Silverlight uygulamasında arayüze kontrol eklemenin yollarından birisi değildir?

A) Toolbox penceresinden tasarım ekranına sürükleyip
bırakmak.
B) XAML yazarak eklemek
C) ControlBox.xaml dosyasından arayüze eklemek.
D) C# ile kod tarafında eklemek.

6. Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne hangisidir?

A) checkBox
B) radioButton
C) listBox
D) comboBox

7. Bir Silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için hangi program kullanılır?

A)DreamWeaver
B) Expression Blend
C) Photoshop
D) Fireworks

8. C# ile geliştirlen Silverlight sayfasının tasarım dosyasının uzantısı nedir?

A) Html
B) Xaml
C) Cs
D) Xaml.cs

9. Bir butonun projedeki ismine ne ad verilir?

A) Content
B) Name
C) Label
D) ID

10. Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun hangi özelliğini kullanırız?

A) Text
B) Name
C) Content
D) Item

11. Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ne ad verilir?

A) Design View
B) XAML View
C) Object Browser
D) ToolBox

12. Bir checkBox nesnesinin seçili olup olmadığı hangi özelliği kontrol edilerek anlaşılır?

A) Content
B) Checked
C) Value
D) IsChecked

13. Aşağıdakilerden hangisi XAML tabanlı İnternet uygulamalarında tasarım kısımlarını geliştireceğimiz, statik ve dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmamızı sağlayan işaretleme dilidir?

A)HTML
B) DHTML
C) XAML
D) CSS

14. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile daha etkileşimli uygulamalar kullanarak ses ve görüntülerle zengin içerikleri uygulamalar yapmamızı sağlayan sistemdir?

A)WPF
B) SQL Server
C) ASP.NET
D) XML

I-Nesneleri sadece alt alta ya da sadece yan yana
listelemek
II-Nesnelerin yerleşim pozisyonlarını noktasal olarak
belirlemek
III-Form alanını satırlar ve sütunlara bölmek
15. Yukarıdakilerden hangileri Grid kontrolünün görevidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey olarak yönlendirilmiş tek satırlık değerler eklemek için kullanılır?

B) Border
B) Grid
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

17. Aşağıdakilerden hangisi form içerisinde kontrolleri istenilen x ve y koordinatlarına yerleştirmek için kullanılır?

C) Grid
B) Border
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

18. Aşağıdakilerden hangisi fırça çeşitlerinden değildir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) VisualBrush
D ) RadialGradientBrush

19. Aşağıdakilerden hangisi kontrol içerisinde düz renklerle boyama yapmak için kullanılan fırça çeşididir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

20. Aşağıdakilerden hangisi dairesel renk geçişleri için kullanılan fırça çeşididir?

A ) RadialGradientBrush
B ) LinearGradientBrush
C ) SolidColorBrush
D ) VideoBrush

21. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini yukarıdan aşağıya doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”
SEÇMELİ GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAV ÇALIŞMA
22. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal renk geçişlerinde kullanılan fırça çeşididir?

A ) SolidColorBrush
B ) RadialGradientBrush
C ) VideoBrush
D )LinearGradientBrush

23. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini soldan sağa doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

24. Aşağıdakilerden hangisi video fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush
C ) LinearGradientBrush
D ) SolidColorBrush

25. Aşağıdakilerden hangisi resim fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

26. Nesnenin tüm kenarlara göre ayrı ayrı mesafesini ayarlayabilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piksel
B ) Margin
C ) Opacity
D ) Stroke

27. Nesnelerde saydamlık için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cursor Behavior
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

28. Nesnelerin üzerinde fare işaretçisi şeklinin değiştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisin kullanılmalıdır?

A) Cursor
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

29. Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A)Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

30. Aşağıdakilerden hangisi daire çizimleri için kullanılır?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

31. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgene ait köşelerin yuvarlatılması için kullanılan koddur?

A)Rectangle
B) Stroke
C) RadiusX
D) Path

32. Aşağıdakilerden hangisi çizgileri kesik çizgi haline getirmeyi sağlayan özelliktir?

A)RadiusX
B) StrokeThickness
C) StrokeDashArray
D) Stroke

33. Aşağıdakilerden hangisi temel şekilleri uç uca eklenmesi veya birleştirilmesi ile oluşturulan karmaşık çizimlerdir?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

34. Aşağıdakilerden hangisi Geometrik şekilleri birleştirmek ve kesişimlerini almak için kullanılır?

A)Rectangle
B) GeometryGroup
C) Path
D) Line

35. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli font dosyalarını uygulamalarımızda kullanabilmeyi sağlar?

A ) Resim (Image)
B ) Tuval (Canvas)
C ) Metin Bloğu (TextBlock)
D ) Kabartma (Glyphs)

36. Aşağıdakilerden hangisi form üzerinde bir metni görüntülemeyi sağlar?

A ) Resim (Image)
B ) Tuval (Canvas)
C) Metin bloğu (TextBlock)
D ) Kabartma (Glyphs)

37. Aşağıdakilerden hangisi sol üst köşe referans alınarak dönme hareketi gerçekleştirir?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

38. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey eksendeki büyüklükleri değiştirir?

A) Rotate Transform
B) Scale Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

39. Aşağıdakilerden hangisi öteleme işlemini gerçekleştirir?

A) Rotate Transform
B) Scale Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

40. Aşağıdakilerden hangisi ile nesne X ve Y eksenlerinde tanımlanan açı ile eğilebilir?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

41. (D) Silverlight web tabanlı bir geliştirme ortamıdır.

42. (Y) Silverlight projesinde comboBox’a eleman eklemek için Collection özelliği kullanılır.

43. (Y) Silverlightın kod aşamasında VB, C#, Php gibi programlama dili kullanılır.

44. (Y) Silverlight uygulamasında label üstünde görünmesini istediğimiz yazıyı onun Text özelliğine yazarız.

45. (D) Silverlight’ın tasarım aşamasında XAML etiketleri kullanılır.

46. (D) Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne radioButton’dur.

47. (Y) Bir Silverlight projesinin özellikle kod kısmını yapmak için Expression Blend programı kullanılır.

48. (Y) Expression Blend ile başlanmış bir silverlight projesi Visual Studio ile açılarak tasarım kısmına geçilebilir.

49. (Y) Silverlight uygulamaları yalnızca Internet Explorerda çalışabilir.

50. (Y) Silverlight uygulamasında butonun Visibility özelliğini False yaparsak ekranda buton görünmez.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum