Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı

1. Nesnelerde saydamlık için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cursor Behavior
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

2. Bir butonun projedeki ismine ne ad verilir?

A) Content
B) Name
C) Label
D) ID

3. Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun hangi özelliğini kullanırız?

A) Text
B) Name
C) Content
D) Item

4. Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ne ad verilir?

A) Design View
B) XAML View
C) Object Browser
D) ToolBox

5. Silverlight’ın tasarım aşamasında ………….……… etiketleri kullanılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeldir?

A) XAML
B) HTML
C) DHTML
D) XAMP

6. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile daha etkileşimli uygulamalar kullanarak ses ve görüntülerle zengin içerikleri uygulamalar yapmamızı sağlayan sistemdir?

A) WPF
B) SQL Server
C) ASP.NET
D) XML

7. I- Nesneleri sadece alt alta ya da sadece yan yana listelemek
II- Nesnelerin yerleşim pozisyonlarını noktasal olarak belirlemek
III- Form alanını satırlar ve sütunlara bölmek
Yukarıdakilerden hangileri Grid kontrolünün görevidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
8. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey olarak yönlendirilmiş tek satırlık değerler eklemek için kullanılır?

A) Border
B) Grid
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

9. Aşağıdakilerden hangisi form içerisinde kontrolleri istenilen x ve y koordinatlarına yerleştirmek için kullanılır.

A) Grid
B) Border
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

10. Aşağıdakilerden hangisi fırça çeşitlerinden değildir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) VisualBrush
D ) RadialGradientBrush

11. Aşağıdakilerden hangisi kontrol içerisinde düz renklerle boyama yapmak için kullanılan fırça çeşididir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

12. Aşağıdakilerden hangisi dairesel renk geçişleri için kullanılan fırça çeşididir?

A ) RadialGradientBrush
B ) LinearGradientBrush
C ) SolidColorBrush
D ) VideoBrush

13. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini yukarıdan aşağıya doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

14. Aşağıdakilerden hangisi daire çizimleri için kullanılır?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line
15. Aşağıdakilerden hangisi sol üst köşe referans alınarak dönme hareketi gerçekleştirir?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

16. Aşağıdakilerden hangisi video fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush
C ) LinearGradientBrush
D ) SolidColorBrush

17. Aşağıdakilerden hangisi resim fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

18. Nesnenin tüm kenarlara göre ayrı ayrı mesafesini ayarlayabilen özellik aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piksel
B ) Margin
C ) Opacity
D ) Stroke

19. Aşağıdakilerden hangisi çizgileri kesik çizgi haline getirmeyi sağlayan özelliktir?

A) RadiusX
B) StrokeThickness
C) StrokeDashArray
D) Stroke

20. Nesnelerin üzerinde fare işaretçisi şeklinin değiştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisini kullanılmalıdır?

A) Cursor
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap