Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı

1

Bir nesnenin sol, üst, sağ ve alt kenarlardan uzaklığını belirler.

Margin

2

Dörtgen çizimleri için kullanılan komutun ismini yazınız.

Rectangle

3

Nesnelerde saydamlık ayarı yapmak için kullanılan bir özelliktir. 0 ile 1 arasında bir değer alır bu nesnenin ismi nedir

Opacity

4

Şeklin dış kenarlarını nasıl bir kesikli çizgi ile gösterileceği belirtilir.

StrokeDashCap

5

Döndürme olayının kodunu yazınız

<RotateTransForm>

6

Animasyonun duraklatılmasını sağlayan komutu yazın

Pause():

7

Ölçeklendirme olayı nedir açıklama yapınız

Uygulamalarda kullanılan kontrollerin boyutlarını yatay ve dikey eksende değiştirme işlemlerini bu dönüşüm yöntemi ile gerçekleştirebiliriz

8

Begin()   komutunun işlevi nedir

Animasyonu başlatmak için kullanılır.

9

Stop()  komutunun işlevi nedir

Animasyonun durdurulmasını sağlar.

10

Yandaki programı inceleyerek aşağıdaki komutları açıklayınız

 

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName=”Resim1″ Storyboard.TargetProperty=”Width” From=”200″ To=”400″ Duration=”0:0:1″ AutoReverse=”True” RepeatBehavior=”Forever” />

 

Storyboard.TargetName= Animasyonu oluşturulacak olan nesnenin adını Resim1olarak tutar.

 

From= Nesnenin animasyon boyunca değişecek özelliğinin başlangıç değerini 200 olarak belirler.

 

Duration= Animasyonun süresini belirlememizi sağlar 1 sn animasyon

RepeatBehavior: Animasyonun kaç defa tekrar edeceğini belirler sürekli

11

Aşağıda verilen programda 11 tane eksik yada yanlış yazılmış hata vardır bunlardan 10 tanesini bulup yuvarlak içerisine alınız (20 p.)

<UserControl.Resources>

<Storyboard x:Name=Story1″>

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName=”Resim1″ Storyboard.TargetProperty=”Width” From=”200″ To=”400″ Duration=”0:0:1″ AutoReverse=”True” RepeatBehavior=”Forever” />

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName=”Resim1″ Storyboard.TargetProperty=Height From=”200″ To=”400″ Duration=”0:0:1″ AutoReverse=”True” RepeatBehavior=”Forever” />

</Storyboard>

</UserControl.Resources>

<Canvas>

<Image x:Name=”Resim1″ Source=”Penguins.jpg” Width=”200″ Height=”200″ Canvas.Left=”65″ Canvas.Top=”42″ />

</Canvas>

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap